สุภาษิตคำพังเพยฟื้นฝอยหาตะเข็บ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยฟื้นฝอยหาตะเข็บ

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ฟ. ฟื้นฝอยหาตะเข็บ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยฟื้นฝอยหาตะเข็บ

ที่มาของสำนวน คำว่าฝอยหมายถึง กุมฝอย ซึ่งเป็นผักชนิดหนึ่ง ต้นเป็น เส้นเล็กๆ สีเหลือง ขึ้นอยู่ตามพุ่มไม้ ส่วนตะเข็บเป็นชื่อสัตว์ตัวเล็กๆ ที่ชอบอยู่ในกองกุมฝอย ถ้ารื้อกองกุมฝอยกระจาย ตัวตะเข็บก็จะออกมาเพ่นพ่านนั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การรื้อฟื้นเอาเรื่องเก่าๆ ที่ผ่านไปแล้วขึ้นมาพูดอีกให้เป็นที่สะเทือนใจ เสียใจ ลำบากใจ หรือกล่าวได้ว่าเป็นการคุ้ยเขี่ยเอาเรื่องที่สงบแล้วให้กลับมาเป็นเรื่องอีกนั่นเอง

นิยมใช้กับคนที่มีนิสัยชอบขุดคุ้ยเรื่องเก่าๆที่จบไปนานแล้วขึ้นมาเพื่อให้อีกฝ่ายสะเทือนใจ เสียใจ ไม่สบายใจ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ดีอย่างยิ่ง บั่นทอนความสัมพันธ์ของคนทั้งสองฝ่าย บางครั้งสามารถทำให้คนทั้งคู่ต้องมีปัญหาเลิกรากันเลยทีเดียว

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยฟื้นฝอยหาตะเข็บ

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตฟื้นฝอยหาตะเข็บ

  • สุนีย์มักฟื้นฝอยหาตะเข็บกับวิชัยผู้เป็นสามีอยู่เสมอจนทำให้ทั้งคู่ทะเลาะกันเสมอ
  • บทกลอนจากเรื่องไกรทอง “จะมาขืนฟื้นฝอยหาตะเข็บหยิกเล็บจะเจ็บเนื้อหรือหาไม่เมื่อกินอยู่ที่ลับแล้วเป็นไรจะมาไขกลางแจ้งให้แพร่งพราย”
  • นี่คุณเรื่องเก่าๆ ก็อย่ามาฟื้นฝอยหาตะเข็บได้ไหม มันทำให้เราทะเลาะกันเปล่าๆ เสียเวลา และเปลืองพลังชีวิต เข้าใจไหม!
  • สมชายตั้งวงนั่งพูดคุยอยู่กับเพื่อนๆ กันอย่างสนุกสนาน อยู่ๆ นิคมเพื่อนของสมชายพูดขึ้นว่า ตอนหนุ่มๆ สมชายยากจนแร้นแค้น ทำให้ไม่มีสาวคนไหนเหลียวมองเลย จากคำพูดฟื้นฝอยหาตะเข็บ ดังกล่าวนี้ ทำให้สมชายนั่งเศร้าอยู่ครู่ใหญ่
  • ทั้งโปแลนด์และเยอรมนีมีพรมแดนประชิดติดกัน ต่างเป็นสมาชิกนาโตและอียู ทั้งคู่เดินตามก้นสหรัฐฯในการช่วยเหลืออูเครนและลุ้นให้เซเลนสกีสู้กับรัสเซีย ความเป็นจริงต่างคนต่างก็มีบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ไม่สามารถรวมกันได้อย่างแนบแน่น การเรียกร้องค่าปฏิกรรมสงครามครั้งนี้ เยอรมนีบอก เฮ้ย เรื่องนี้มันจบไปตั้งนานแล้ว โปแลนด์เป็นฝ่ายยอมยุติการเจรจาตามข้อตกลงในปี 1953 กับรัฐบาลเยอรมนีตะวันออก ยูจะเอาอะไรอีก เยอรมนีตะโกนก้องร้องว่าพวกยูชอบพูดถึงพื้นฐานความมั่นคงของยุโรป แต่สิ่งที่ยูฟื้นฝอยหาตะเข็บ นี่มันเป็นการทำลายพื้นฐานความมั่นคงและความเชื่อใจซึ่งกันและกันนะเฟ้ย

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube