สุภาษิตคำพังเพยดีดลูกคิดรางแก้ว ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยดีดลูกคิดรางแก้ว
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ด. ดีดลูกคิดรางแก้ว

ความหมายของสุภาษิตดีดลูกคิดรางแก้ว

ที่มาของสำนวนนี้คือ ลูกคิดคืออุปกรณ์คำนวณที่ชาวจีนมักใช้คิดคำนวณเวลาค้าขาย ดังนั้นในที่นี้ดีดลูกคิดลูกคิดหมายถึงผลประโยชน์กำไร ส่วนแก้วหมายถึงของมีค่า ความมั้งคั่ง สรุปแล้วมันเป็นลูกคิดที่เป็นของดีมีค่ามีราคามูลค่าที่สูงนั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวนนี้คือ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คิดถึงผลที่จะได้ทางเดียว คิดรอบคอบถี่ถ้วนแต่เล็งถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างเดียว ไม่ยอมเสียเปรียบใคร

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยดีดลูกคิดรางแก้ว

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตดีดลูกคิดรางแก้ว

  • เฮียรุ่งขายน้ำชากาแฟอยู่ที่ในเมือง ไม่ว่าจะเป็นอะไรแกก็คิดเป็นเงินเป็นทองเสียทุกอย่าง ใครไม่มีเงินจ่ายก็ต้องเอาสิ่งของมาแลก บางครั้งแกก็เอาน้ำชาที่ลูกค้ากินไม่หมด มารวมๆกันแล้วนำมาขายต่อ
  • หลังจากดีดลูกคิดรางแก้วแล้ว ผมว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายไปนั้นคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้ม รับรองว่าผลที่ได้รับกลับมานั้นดีเกินคาด
  • ชาวนายุคใหม่ดีดลูกคิดรางแก้ว ก่อนการผลิต รู้ต้นทุนการผลิต เหลือแต่ราคาขาย ทุกวันนี้ก็โล่งอกไปเปลาะหนึ่งตรงที่รัฐบาลประกันราคา
  • คนเป็นพ่อค้าเขาดีดลูกคิดรางแก้วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหล่ะ ถ้าลงทุนแล้วเขาไม่ได้กำไร ก็คงจะไม่ทำให้เหนื่อยเปล่า
  • สมชายไม่ยอมเสียเปรียใคร เขาเป็นคนดีดลูกคิดรางแก้วเสมอ ทำให้สร้างฐานะร่ำรวยได้กว่าคนอื่นในรุ่นๆ เดียวกัน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements