สุภาษิตคำพังเพยเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยไม้ซีกไปงัดไม้ซุง
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ อ. เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงการนำไม้ซีกที่มีขนาดเล็ก ไปงัดไม้ซุงที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก โดยปกติจะไม่สามารถงัดขึ้นมาได้ นอกจากนั้นก็ส่งผลให้ไม้ซีกแตกหรือหักด้วย

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ขัดขวาง คัดค้านผู้มีอำนาจ ฐานะสูงกว่า หรือผู้ใหญ่กว่า มักจะล้มเหลว ทำให้เดือดร้อน เสียหาย หรือได้รับอันตราย

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง

  • ในโลกทางการเงินการลงทุนเกินตัวก็เหมือนเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมหาศาล มากกว่าการที่เราจะทำกำไรได้ จงระวังไว้ให้ดี!
  • สมชายเป็นพนักงานทั่วไปในบริษัทแห่งหนึ่ง เขาไม่ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร แล้วยังต่อต้านนโยบายดังกล่าวด้วยการชักชวนให้พนักงานคนอื่นๆให้เห็นด้วยกับตน เมื่อเรื่องทราบถึงผู้บริหาร สมชายจึงถูกไล่ออก
  • อยู่ในวงการที่รุ่นพี่รุ่นน้องสำคัญก็อย่าทำตัวแบบเอาไม้ซักไปงัดไม่ซุง มันจะทำให้เราอยู่ยาก
  • เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง! SME รายย่อยประกาศกร้าว จะไม่ยอมให้นายทุนใหญ่ มาทำกิจการบริเวรนี้ รวมตัวประชาชนประท้วง วอนรัฐอย่าเอาใจนายทุนมากเกินไป!
  • ชีวิตคือความเสี่ยงบางทีการที่เราเอาไม้ซักไปงัดไม้ซุงเมื่อไม่มีทางเลือก หรือหมดหนทางจะไปต่อจริงๆ แม้มีโอกาสล้มเหลวสูง แต่ก็ไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้แล้ว!

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements