สุภาษิตคำพังเพยขวานผ่าซาก ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยขวานผ่าซาก
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ข. ขวานผ่าซาก

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยขวานผ่าซาก

ที่มาของสำนวน มีที่มาจากการใช้ขวานผ่าฟืนซึ่งต้องใช้ความรุนแรงพอสมควร ซึ่งท่านอาจจะเปรียบไว้กับการพูดจาตรงไปตรงมาจนเกินไป ซึ่งการพูดตรงๆ เห็นอะไรก็พูดไปแบบนั้น บางทีมันเหมือนกับการใช้ปากพูดอย่างเดียว ไม่ได้ใช้สมองตริตรองก่อน ไม่ได้นึกถึงใจผู้ฟัง  เป็นการใช้พละกำลังอย่างเดียว ไม่ได้ใช้สติปัญญา

อีกประเด็นก็คือการผ่า “ซาก”  ซากในที่นี้ท่านอาจจะหมายถึงซากไม้เก่าๆ ซึ่งไม้เก่านั้น ความผุก็เริ่มมี เพราะฉะนั้นการใช้ขวานจามหรือผ่าไม้ที่ผุๆนั้น ไม่เกิดประโยชน์เพราะเนื้อไม้จะแตกกระจายและนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้  เปรียบดั่งการพูดถ้าพูดไปตรงๆ แรงๆ ไม่รักษาน้ำใจกัน  คำพูดนั้นก็หาได้มีประโยชน์ไม่ ซ้ำร้ายยังทำให้เกิดความแตกแยกดั่งฟืนผุๆที่แตกกระจายอีกด้วย

แต่ความจริงแล้วคำนี้มีที่มาจากอะไรก็ไม่ทราบแน่ชัดครับ เพราะถ้าว่าโดยพยัญชนะแล้ว ขวาน นี่ก็แปลว่าหมอนชนิดหนึ่งได้เหมือนกัน ส่วน ผ่า นี่แปลว่า การทำให้เจือจางลงก็ได้

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 มักใช้กับคนที่มีลักษณะการพูดจาตรงเกินไป โผงผาง ไม่เกรงใจใคร พูดไม่ดูกาลเทศะ ไม่ใส่ใจว่าคนฟังจะรู้สึกอย่างไร หรือพูดจาตรงๆ ไม่เกรงใจใครเลย

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยขวานผ่าซาก

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตขวานผ่าซาก

  • สมชายพูดจาขวานผ่าซาก ไม่เกรงใจใคร ทำให้ผู้ใหญ่หลายๆ คนไม่ชอบ
  • นี่คุณ อย่าไปใส่ใจคำพูดลุงแกเลย แกเป็นคนพูดขวานผ่าซากแบบนี้แหละ
  • นิคมเขาเป็นคนมีจิตใจดี แต่ชอบพูดจาแบบขวานผ่าซาก ตรงไปตรงมา จนทำให้ถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆ
  • พูดตรงไปตรงมา พูดขวานผ่าซาก กับพูดทุกคำที่คิด ไม่คิดถึงคนอื่นว่าจะคิดยังไง ไม่เหมือนกัน เป็นวจีกรรมที่ให้ผลต่างกัน พูดตรงไปตรงมา คือ พูดแบบไม่อำพราง ไม่หมกเม็ด ไม่อ้อมค้อม
  • สุพิศเป็นผู้หญิงห้าวชอบพูดจาแบบขวาผ่าซากกับคนอื่น แบบนี้ผู้ชงผู้ชายคงหนีหมดแน่ๆ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements