สุภาษิตคำพังเพยขายผ้าเอาหน้ารอด ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยขายผ้าเอาหน้ารอด

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ข. ขายผ้าเอาหน้ารอด

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยขายผ้าเอาหน้ารอด

ที่มาของสำนวนนี้คือ เปรียบกับผ้าที่ขายเพื่อรักษาหน้าในสำนวนนี้เป็นผ้าสำคัญ เช่นผ้าที่ทอเพื่อใส่ในวันแต่งงาน การขายผ้าจึงถือเป็นเรื่องใหญ่ เป็นการสละสิ่งของที่รักที่หวงเพื่อสิ่งที่สำคัญกว่า คือ การรักษาหน้านั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวนคือ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คือ ยอมเสียสละของสำคัญของตน หรือทำให้งานนั้นเสร็จพ้นๆ ไป แต่ไร้คุณภาพ เพียงเพราะอยากรักษาชื่อเสียงของตนไว้  มักใช้กับคนที่ยอมสละของจำเป็นที่มีอยู่ นำสิ่งของที่มีอยู่ออกมาใช้ หรือหยิบฉวยสิ่งที่พอหาได้ใช้ไปก่อน เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้หรือใช้เพื่อแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้เอาตัวรอดไปก่อน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยขายผ้าเอาหน้ารอด

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตขายผ้าเอาหน้ารอด

  • เมื่อวานมีการจัดงานเลี้ยงใหญ่ที่บ้าน มีแขกคนสำคัญมากมาย แต่พ่อครัวมือหนึ่งเกิดป่วยกระทันหัน ฉันเลยต้องขายผ้าเอาหน้ารอด รีบสั่งอาหารจากโรงแรมชื่อดังมาเลี้ยงแขกแทน
  • กรรมการบริหารบริษัทชุดนี้ได้แต่เพียงโยกย้ายตำแหน่งหัวหน้าแผนกต่างๆ ไปมา แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดดุลของบริษัทได้อย่างจริงจัง หวังเพียงขายผ้าเอาหน้ารอด ให้คณะทำงานอยู่ได้ครบตามวาระเท่านั้น
  • คู่บ่าวสาวไม่มีเงินจึงต้องยอมขายผ้าเอาหน้ารอด เอาบ้านไปจำนองเพื่อจัดงานแต่งงานให้สมเกียรติ
  • เราเตรียมข้อมูลมานำเสนออาจารย์ไม่ทันจริงๆ เพราะว่ามีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อย ช่วงนี้ก็ขอเสนองานแบบที่ทำพอได้ไปก่อน พวกเราขายผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนแล้วกัน
  • ได้รับเชิญให้ไปบรรยายทางวิชาการอย่างกะทันหัน จึงขายผ้าเอาหน้ารอด เอาเรื่องเก่าที่เคยเสนอแล้วมาพูดใหม่พอแก้ขัดไปก่อนละกัน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube