สุภาษิตคำพังเพยตาลยอดด้วน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยตาลยอดด้วน
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ต. ตาลยอดด้วน

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยตาลยอดด้วน

ที่มาของสำนวนนี้คือ มาจากการเปรียบเปรยถึงต้นตาลที่มียอดกุดด้วน อาจจะเกิดจากโรค และแมลงบางชนิดเจาะกินยอดของต้นตาล จนทำให้ยอดเน่าแห้งตายจนยอดด้วยในที่สุด ยอดของต้นตาลนั้นใช้ในการเลี้ยงลำต้นของตาล ดังนั้นถ้ายอดนั้นโดนทำลายไปแล้ว จะไม่สามารถงอกขึ้นมาให้มได้เด็ดขาด สำหรับพืชตระกูลตาลนี้ เมื่อยอดนั้นตายลงไปลำต้นก็ไม่สามารถอยู่ได้มีแต่จะยืนต้นตายเท่านั้น

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนที่หมดหนทาง ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าต่อไปได้อีก หรือคนที่ไม่มีบุตรไว้สืบตระกูล

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยตาลยอดด้วน

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตตาลยอดด้วน

  • เธอคาดหวังอยากจะมีชีวิตที่ดีสุขสบาย แต่เมื่อเธอรู้ว่าชายหนุ่มที่กำลังคบหาอยู่นั้นเป็นตาลยอดด้วน คงไม่มีทางเจริญก้าวหน้าไปมากกว่านี้ เธอจึงเริ่มตีตัวออกห่างจากเขา
  • ตอนแรกพวกเขาก็คบกันดีอยู่หรอก พอฝ่ายชายกลายเป็น ตาลยอดด้วน แค่นั้นแหละ ฝ่ายหญิงก็เริ่มตีตัวออกห่างทันที
  • ผู้หญิงทุกคนปรารถนาอยากจะมีลูก แต่ผมเป็นหมันซึ่งก็เหมือนตาลยอดด้วน คงไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากจะมาร่วมสร้างครอบครัวกับผม
  • ถึงผมจะมีฐานะ หน้าที่การงานดี มีอนาคตไกล แต่กลับไม่สามารถมีบุตรสืบสกุลได้ ก็ไม่ต่างกับ ตาลยอดด้วน
  • ความตายต่อไป อาสวะเหล่านั้น ตถาคตละได้แล้ว มีมูลอันขาดแล้ว ทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วน ถึงความไม่มี มีอันไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดา

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements