สุภาษิตคำพังเพยหวานอมขมกลืน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยหวานอมขมกลืน

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ห. หวานอมขมกลืน

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยหวานอมขมกลืน

ที่มาของสำนวน สิ่งที่รสหวานก็อมไว้นานๆ แต่สิ่งที่มีรสขมก็ต้องรีบกลืน โดยปกติต่อมรับรสของมนุษย์ ถ้าเราตกอยู่ในสภาวะที่เลือกไม่ได้ จะต้องกินของที่มีรสหวาน และของที่มีรสขม เมื่อเราได้กินของที่มีรสหวานๆ เช่น ลูกอม เราก็ควรจะอมไว้ให้นานๆ หน่อยรสหวานมันจะได้ติดลิ้น แต่เมื่อเรากินของที่มีรสขมๆ เช่น ยา เราก็ต้องรีบกลืนลงท้องไปไวๆ เพื่อลิ้นจะไม่ได้รับรสขมของมัน

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ตกอยู่ในฐานะที่จำต้องยอมรับ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย พอใจหรือไม่พอใจก็ตาม

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยหวานอมขมกลืน

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตหวานอมขมกลืน

  • การใช้ชีวิตตามใจคนอื่นก็เหมือนหวานอมขมกลืน เหมือนเราไม่ได้มีชีวิตเป็นของเราเอง แบบนี้จะมีความสุขจริงๆ หรือ?
  • ฉันไม่อยากทำงานร่วมกับเขาเลยจริงๆ แต่ปฏิเสธไม่ได้เพราะหัวหน้าขอร้องไว้เลยต้องทุนหวานอมขมกลืนต่อไป
  • เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนเจ้านายเก่า ผู้จัดการจึงต้องทนหวานอมขมกลืนรับลูกชายเจ้านายเก่าเข้าทำงาน
  • เธอถูกครอบครัวจับคลุมถุงชนให้แต่งงานกับชายหนุ่มที่ไม่เคยรู้จักกัน ทุกวันนี้เธอจึงใช้ชีวิตแบบหวานอมขมกลืนเพราะเธอไม่เคยรักเขาเลย
  • ผมอยากเลิกกับเธอ แต่เราดันมีลูก มีครอบครัวด้วยกันแล้ว แต่ผมหมดรักเธอแล้ว เลยจำยอมใช้ชีวิตคู่แบบหวานอมขมกลืนต่อไป

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube