นิทานอีสป เรื่อง “ลากับหมาน้อย” ไทย-Eng

นิทานอีสปลากับหมาน้อย ไทย-Eng
X
Advertisements

“ลากับหมาน้อย” เป็นนิทานคลาสสิกของอีสปที่สอนบทเรียนว่าการเป็นตัวของตัวเองดีกว่าการพยายามเป็นในสิ่งที่ไม่ได้เป็น

นิทานอีสปเรื่องลากับหมาน้อย

กาลครั้งหนึ่ง เจ้าลาตัวหนึ่งรู้สึกอิจฉาหมาน้อยที่มีเจ้าของ หมาน้อยได้รับการดูแลและให้อาหารอย่างดี ในขณะที่ลาต้องทำงานหนักและหิวตลอดเวลา ดังนั้นเจ้าลาจึงตัดสินใจแกล้งทำเป็นหมาน้อยด้วยตัวเอง

Once upon a time, an Ass was feeling jealous of his owner’s Lapdog. The Lapdog was pampered and well-fed, while the Ass had to work hard and was always hungry. So the Ass decided to pretend to be a Lapdog himself.

เจ้าลาไปหา หมาน้อยและถามว่ามันสามารถเข้าร่วมในวิถีชีวิตที่สะดวกสบายของ หมาน้อยได้หรือไม่ หมาน้อยก็เห็นด้วย แต่เมื่อเจ้าลาพยายามทำตัวเหมือนหมาน้อย ด้วยการนอนบนเบาะและกินอาหารหรูหรา มันพบว่ามันอึดอัดและไม่น่าพอใจ มันคิดถึงชีวิตเรียบง่ายในฐานะลาตัวหนึ่ง

The Ass went to the Lapdog and asked if he could join in on the Lapdog’s comfortable lifestyle. The Lapdog agreed, but when the Ass tried to act like a Lapdog by sleeping on a cushion and eating luxurious food, he found it uncomfortable and unsatisfying. He missed his simple life as an Ass.

ในท้ายที่สุดเจ้าลา ก็ตระหนักว่าการเป็นตัวของตัวเองนั้นดีกว่าการเสแสร้งเป็นในสิ่งที่ไม่ได้เป็น หมาน้อยอาจมีชีวิตที่สุขสบายกว่า แต่ลาก็พอใจกับชีวิตและงานของตัวเอง

In the end, the Ass realized that it was better to be himself than to pretend to be something that he was not. The Lapdog may have had a more comfortable life, but the Ass was content with his own life and work.

นิทานอีสปเรื่องลากับหมาน้อย

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“พอใจกับชีวิตและสถานการณ์ของตัวเองดีกว่าอิจฉาคนอื่นเพราะความสุขที่แท้จริงเกิดจากการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง และการเป็นตัวของตัวเองดีกว่าพยายามเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็น”

  • สิ่งสำคัญคือต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง และไม่พยายามเป็นสิ่งที่เราไม่ใช่
  • การพยายามเป็นคนอื่นอาจทำให้อึดอัดและไม่น่าพอใจ
  • เราควรเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามี และไม่เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น
  • ความพอใจมาจากภายใน ไม่ใช่จากสภาวการณ์ภายนอก

“It’s better to be content with your own life and circumstances rather than envy someone else’s, as true happiness comes from being genuine to oneself. And better to be ourselves than to try to be something that we are not.”

  • It’s important to be true to ourselves and not try to be something we’re not.
  • Trying to be someone else can be uncomfortable and unsatisfying.
  • We should appreciate what we have and not compare ourselves to others.
  • Contentment comes from within, not from external circumstances.

สรุปแล้ว ลากับหมาน้อยเป็นเรื่องราวอมตะที่เตือนใจเราถึงความสำคัญของการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง และเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามี สอนให้เราหลีกเลี่ยงความอิจฉาริษยาและการเปรียบเทียบ และค้นหาความพอใจในชีวิตและงานของเราเอง

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements