สุภาษิตคำพังเพยชี้ต้นตาย ชี้ปลายเป็น ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยชี้ต้นตาย ชี้ปลายเป็น
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ช. ชี้ต้นตาย ชี้ปลายเป็น

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยชี้ต้นตาย ชี้ปลายเป็น

ที่มาของสำนวน ตามความเชื่อคนไทยโบราณคู่กับพระพุทธศาสนา มาจากไม้กายสิทธิ์ที่ปลุกเสกโดยพระสงฆ์องค์เจ้าที่เรียกว่าไม้กัลปังหา หรือกล่าวอีกนัยก็ไม้กายสิทธิ์ดีๆ นี่แหละ สามารถชี้เป็น ชี้ตาย ให้ได้สิ่งที่ต้องการได้ กล่าคนโบราณจึงเล่นคำสวนให้คล้องจองจึงเป็นที่มาของสำนวน

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คือ ว่าอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น มักใช้กับคนที่มีอำนาจคับฟ้า ใช้ให้ตายให้เป็นได้ ทำอะไรก็ได้ ว่าอย่างไรเป็นอย่างนั้น

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยชี้ต้นตาย ชี้ปลายเป็น

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตชี้ต้นตาย ชี้ปลายเป็น

  • ผู้นำโลกอย่างประเทศสหรัฐฯ สามารถชี้ต้นตาย ชี้ปลายเป็นได้ ถ้าต้องจัดการกับประเทศที่เป็นศัตรูโดยตรง จึงทำให้ไม่ค่อยมีประเทศไหนกล้ายุ่ง เพราะเทคโนโลยีต่างกันคนละชั้นเลย
  • ไม้ครู หรือไม้เท้ากายสิทธิ์ ชี้ต้นตาย ชี้ปลายเป็น “ไม้กัลปังหา” ไม้ครูด้ามนี้เป็นของตกทอดกันมาจากที่บ้านอาจารย์ ชุม เลยครับ มีตำราอุปเท่ห์วิธีการใช้ให้ด้วย 1 เล่ม ชี้ต้นตาย ศัตรู ฉิบหาย หรือมีอันเป็นไป ทั้งยังสามารถขับไล่ภูตผีปืศาจได้ ส่วนปลายไม้เท้า วิเศษทางเมตตา ความสุขความเจริญ แก้ ถอดถอน ชี้อธิฐานโรคภัยที่เบียดเบียน
  • เธออย่าไปวิตกกับคำทำนายของหมอดูนักเลย ชีวิตเธอจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของต้วเอง หมอดูไม่ใช้ผู้วิเศษที่สามารถมาชี้ต้นตาย ชี้ปลายเป็นให้กับใครก็ได้
  • ประธานาธิบดีคนนี้มีอำนาจมากจริงๆ สามารถชี้ต้นตาย ชี้ปลายเป็น กำหนดทิศทางให้กับเศรษฐกิจของประเทศนี้ได้
  • ผู้มีอำนาจบางคนสามารถชี้ต้นตาย ชี้ปลายเป็น แต่เขากลับไม่ทำ เขาเลือกที่จะอยู่อย่างเรียบง่าย และเงียบสงบ กลับได้ผลดีและมีความสุขกว่าความทะเยอทะยานที่จะทำลายคนอื่น

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements