สุภาษิตคำพังเพยความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ค. ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด

ที่มาของสำนวนนี้คือ เป็นสำนวนที่ใช้คำตรงตัว มักใช้กับคนที่มีความรู้ มีประสบการณ์มาก ผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อยแล้ว หรือจบการศึกษาสูง แต่ไม่สามารถดำรงชีวิตเพื่อให้ผ่านอุปสรรคต่างๆ ได้ ล้มลุกคลุกคลานอยู่เรื่อยไป หรือไม่ก็ไม่รู้จักการใช้ความรู้ของตนให้เป็นประโยชน์ หรือใช้ผิดทาง จนความรู้ที่มีไม่สามารถช่วยให้ชีวิตของตนเองดีขึ้นได้

สรุปความหมายของสำนวนนี้คือ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือมีความรู้มากแต่ไม่รู้จักใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ หรือถึงแม้จะมีความรู้อยู่กับตัวมากมาย แต่ก็ไม่สามารถเอาตัวให้รอดได้ในสถานการณ์นั้นๆ นั่นเอง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด

  • นี่เพื่อนชาย แกนี่เรียนมาเสียเวลาเปล่าๆ มีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดจริงๆ
  • อาทิตย์เรียนจบปริญญาโท แต่หางานทำไม่ได้ ทางครอบครัวบอกอะไรที่พอทำได้ก็ทำไปก่อน แต่อาทิตย์ติดกับอีโก้ตนเอง ถ้างานที่ไม่ตรงสายก็ไม่เอา แถมยังขอเงินครอบครัวใช้ นี่แหละน้าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดจริงๆ
  • นี่เธอ ดูผู้ชายคนนั้นซิ เจ้าของบริษัทใหญ่เลยนะ จบเมืองนอกมา แต่ไม่น่าเชื่อว่าจะล้มละลายได้ ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแท้ๆ
  • บางครั้งความจริงของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การศึกษาจริงๆ บางคนเรียนไม่จบแต่เป็นเจ้าของกิจการได้ บางคนเรียนจบสูงมีแต่ความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดก็มี
  • ปริญญาไม่ใช่สิ่งการันตรีความสำเร็จได้ ดูจากสังคมทุกวันนี้จบสูงแต่ตกงานก็เยอะ เข้ากับสำนวนที่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดจริงๆ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements