สุภาษิตคำพังเพยใช้น้ำเย็นเข้าลูบ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยใช้น้ำเย็นเข้าลูบ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ช. ใช้น้ำเย็นเข้าลูบ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยใช้น้ำเย็นเข้าลูบ

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงการใช้น้ำเย็นสื่อถึงการทำให้ดีขึ้น อารมณ์เย็นขึ้น จิตใจสงบขึ้น เปรียบกับความเย็นเยือกเมื่อเจอความร้อน ความเย็นจะสยบได้นั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การพูดจาเกลี้ยกล่อม หว่านล้อมให้ใจอ่อน หรือใจเย็นลง

โดยสำนวนนี้สื่อถึงการกระทำ หรือคำพูดที่ไพเราะ นุ่ม ละมุน เพื่อหว่านล้อมให้สงบ หรือยามทำตาม ปกติจะใช้กับคนที่ใจร้อน คนอารมณ์ร้อน ก็ต้องพูดจาไพเราะจึงจะยอมฟัง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยใช้น้ำเย็นเข้าลูบ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตใช้น้ำเย็นเข้าลูบ

  • คุณรู้ว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อน เมื่อมีปัญหาคุณก็ควรจะใช้น้ำเย็นเข้าลูบ ใช้เหตุผลในการคุยกัน เพราะไม่เช่นนั้นครอบครัวก็จะไม่มีความสุข
  • สุภาษิตว่า ใช้น้ําเย็นเข้าลูบ คือทําให้ใจเย็นลง กับความหิวก็เช่นกัน หากหิวไม่มาก ก็ให้เอาน้ําลูบท้องไปก่อน การดื่มน้ําสักแก้วจะช่วยบรรเทาความหิวลงได้ ซึ่งหากเป็นน้ําอุ่น ก็จะทําให้รู้สึกอิ่มกว่าน้ําเย็น เพราะความร้อนจะหลอกสมองว่ากําลังได้กินอาหารอยู่
  • ลูกชายเป็นคนอารมณ์ร้อน ไม่ค่อยฟัง พ่อแม่จึงต้องวิธีจัดการกับลูกชาย โดยเน้นการ ใช้น้ำเย็นเข้าลูบ พูดจาด้วยความไพเราะเพื่อ ให้สงบสติอารมณ์ และยอมทำตาม
  • เมื่อเจอคนกำลังโมโหและต้องการทำร้ายคู่กรณี เราก็เข้าไปพูดจาหว่านล้อม ใช้น้ำเย็นเข้าลูบ ว่าการทำร้ายคนอื่นเป็นสิ่งไม่ดี ต้องติดคุกติดตาราง ลูกเมียจะอยู่อย่างไร คู่กรณียังเด็กนักอาจจะพูดจาไม่คิด คงไม่ได้ตั้งใจทำให้ไม่พอใจ
  • เด็กพวกนี้กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ จะว่าจะสอนอะไรพวกเขาก็ให้ ใช้น้ำเย็นเข้าลูบ ถึงจะฟัง

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements