สุภาษิตคำพังเพยลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ล. ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

ที่มาของสำนวน โดยปกติลูกหรือผลของต้นไม้ต้นไหนเมื่อหล่นลงมา ก็จะหล่นใกล้ต้นไม้ต้นนั้น จีงใช้เป็นสำนวนเปรียบเปรยความคล้ายคลึงกันของผู้คนในครอบครัวเดียวกัน

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ลูกย่อมไม่ต่างกับพ่อแม่มากนัก ครอบครัวเป็นอย่างไรลูกก็เป็นเช่นนั้น

นิยมใช้อธิบายว่าลูกนั้น เมื่อถูกอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ ก็ย่อมมีนิสัยหรือวิถีการดำเนินชีวิตไม่ต่างจากพ่อแม่ของตน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

  • เด็กหนุ่มคนนี้เก่งเหมือนพ่อไม่มีผิดลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น พ่อเป็นผู้บุกเบิกบริษัท พอมารุ่นลูกเขาก็สามารถดำเนินกิจการของผู้เป็นพ่อจนเป็นที่รู้จักในต่างประเทศได้
  • พ่อของพี่เก๋ เป็นคนพูดจาตรงไปตรงมา ส่วนพี่เก๋ก็คล้ายกับคุณพ่อเลย ชาวบ้านจึงพูดกันว่า ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆ
  • ตอนนี้บัวดำเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงมาก คนที่รู้จักพ่อของเขาซึ่งเป็นนักมวยชื่อดังในอดีต ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆ
  • เด็กคนนี้ลูกไม้หล่นไม่ไกล้ต้นจริงๆ พ่อของเขาเป็นนักแข่งรถชื่อดัง ลูกชายก็ยังจะมีแววเข้าวงการนี้อีกคน ชอบสนใจเรื่องรถ ความเร็วตั้งแต่เด็ก
  • ลูกย่อมมีจะมีพ่อแม่เป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงาน เหมือน ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น พ่อแม่ เก่งอย่างไร ลูกหลานก็เก่งเหมือนกัน เพราะยึดพ่อแม่เป็นต้นแบบ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements