สุภาษิตคำพังเพยปล้ำผีลุกปลุกผีนั่ง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยปล้ำผีลุกปลุกผีนั่ง
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ป. ปล้ำผีลุกปลุกผีนั่ง

ความหมายของสุภาษิตปล้ำผีลุกปลุกผีนั่ง

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงคนตาย โดยธรรมชาติคนที่ตายไปแล้วที่เราเรียกกันว่าผีนั้น เราจะพยายามทำอย่างไรก็ไม่มีทางฟื้นขึ้นมาได้ ไม่ว่าเราจะจับให้ลุกขึ้นมานั่งถ้าเราปล่อยมือ ก็จะกลับไปเป็นอย่างเดิมอีก แต่ความพยายามช่วยเหลือคนที่เพิ่งหยุดหายใจ

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ พยายามทําให้มีเรื่องมีราวขึ้นมา กล่าวคือ การพยายามสร้างเรื่องทำให้เกิดเรื่องราวขึ้นมา หรือทำเรื่องที่จบไปแล้วให้กลับมีเรื่องมีราวขึ้นมาใหม่

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยปล้ำผีลุกปลุกผีนั่ง

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตปล้ำผีลุกปลุกผีนั่ง

  • อยู่ดีไม่ว่าดี ไปปล้ำผีลุกปลุกผีนั่ง สุดท้ายก็เจ็บตัวกลับมาเหมือนเคย
  • สถานที่ตรงนี้เมื่อ 20 กว่าปีก่อนเคยเป็นตลาดคึกคักที่สุด แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ทำให้ชาวบ้านเลิกมาค้าขายกัน จนวันนี้วัดและชาวบ้านพยายามปล้ำผีลุกปลุกผีนั่งช่วยกันฟื้นฟูเพื่อให้ตลาดกลับมาเป็นอย่างเคย
  • การคืนความสุขให้ประเทศไทย ทั้งๆ ที่รู้ว่ามันแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้ แต่ก็พยายาม “ปล้ำผีลุกปลุกผีนั่ง” อยู่ตลอดเวลา เพื่อหวังว่ามันอาจจะเป็นไปได้
  • พวกหมามันอยู่ของมันดีๆ ของมันอยู่แล้ว เอ็งจะไปปล้ำผีลุกปลุกผีนั่งทำไม เดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวขึ้นมาอีกหรอก
  • ปล้ำผีลุกปลุกผีนั่งรถยนต์ไฟฟ้า ลุ้นปี 2573 มีการผลิต 7.5 แสนคัน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements