สุภาษิตคำพังเพยเนื้อเข้าปากเสือ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเนื้อเข้าปากเสือ

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ น. เนื้อเข้าปากเสือ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเนื้อเข้าปากเสือ

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงสัตว์ที่ที่ถูกเสื้อคาบที่อยู่ในปากเสือแแล้ว หรือเสือเอาปากขม้ำไว้แล้ว โอกาสที่จะมีชีวิตรอดหรือหาทางรอดนั้นแทบไม่มีเลย

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ บุคคลหรือสิ่งของเมื่อตกไปอยู่ในมือหรือตกเป็นเหยื่อของคนที่มีความอันตราย คนที่มีปัญญาฉลาดกว่าแล้ว ย่อมยากที่จะพ้นภัยหรือได้กลับคืนมา

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเนื้อเข้าปากเสือ

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเนื้อเข้าปากเสือ

  • วิชิตไม่รู้หรือว่าวินัยต้องการยักยอกเงินอยู่แล้ว ให้วืนัยดูแลการเงินแบบนี้ก็เหมือนส่งเนื้อเข้าปากเสือเลย
  • การที่ลุงดำให้สมชายยืมเงินก็เหมือนเนื้อเข้าปากเสือ เพราะสมชายมีนิสัยคดโกง เกียจคร้านการงาน และชอบเล่นการพนัน
  • ผมว่าการที่เราจะส่งผู้ต้องหา กลับไปเป็นสายสืบในแก๊งค์ค้ายาเสพติดก็เหมือนส่งเนื้อเข้าปากเสือชัดๆ ทางนั้นคงรู้ตัวแล้วคงไม่ปล่อยให้เขารอดออกมาแน่ๆ
  • การอยู่ในแวดวงสังคมที่มีคนฉลาด มีผู้มีอำนาจ มีอิทธิพล หากมีทรัพย์สินที่มีค่า ต้องระวังอย่าให้รู้ หรือยืมไปใช้ คนเหล่านี้ เมื่อได้สิ่งของมีค่าจากคนอื่นไปแล้ว มักจะเก็บไว้ ไม่ยอมคืน เนื้อเข้าปากเสือ ก็ยากจะได้คืน
  • การเข้ามาในตลาดหุ้นโดยไม่มีความรู้ เหมือนเอาเนื้อไปเข้าปากเสือ เพราะทุกคนจ้องจะเอาเงินของกันและกันอยู่แล้ว

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube