สุภาษิตคำพังเพยฟ้าสางเดือนดับ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยฟ้าสางเดือนดับ

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ฟ. ฟ้าสางเดือนดับ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยฟ้าสางเดือนดับ

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงเมื่อฟ้าเริ่มสาง(ท้องฟ้าตอนใกล้รุ่งเช้า) แสงเดือน แสงดาว ย่อมดับ และหายไป และมีดวงอาทิตย์ที่สว่างจ้าขึ้นมาแทน จึงเปรียบกับเดือนดาวเหมือนคนที่หมดรัศมี และเปรียบดวงอาทิตย์เป็นคนที่รัศมีดีกว่ามาแทน

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนที่หมดรัศมี หมดอำนาจบารมี เพราะมีผู้ที่มีอำนาจหนือกว่าหรือมีราศรีมากกว่าขึ้นมาแทนที่

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยฟ้าสางเดือนดับ

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตฟ้าสางเดือนดับ

  • ตอนนี้ผมก็อยู่ในสถานะที่เรียกว่าฟ้าสางเดือนดับ เพราะมีนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงเกิดขึ้นมากมาย กล้าเสี่ยง กล้าลงทุน คนรุ่นเก่าอย่างผมก็คงต้องวางมือ
  • เมื่อมีคนรุ่นใหม่ไฟแรงกว่ามาแทนที่คนรุ่นเราก็ถูกบังรัศมีไปโดยปริยาย เหมือนที่เขาว่าฟ้าสางเดือนดับ มันเป็นธรรมชาติของชีวิตตามแต่ละเจน
  • ปัจจุบันมีดาราหน้าใหม่สะสวยเกิดขึ้นมากมาย ก็ทำให้ดารารุ่นเก่าๆ อย่างพวกเราถูกบดบังรัศมีเหมือนฟ้าสางเดือนดับ
  • พอถึงฤดูโยกย้ายทีไรเราจะเห็นผู้บังคับบัญชาหลายคนอยู่ในสภาพฟ้าสางเดือนดับเพราะคำสั่งโยกย้ายเสมอ
  • ทุกชีวิตขึ้นได้ย่อมลงได้ มันเป็นธรรมชาติของชีวิต ฟ้าสางเดือนดับก็ต้องเกิดขึ้นกับทุกคน เพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตให้อยู่ทางสายกลางจะดีที่สุด ไม่ต้องคาดหวังสิ่งใดมาก

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube