สุภาษิตคำพังเพยไม่ได้ด้วยเล่ห์ต้องเอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ต้องเอาด้วยคาถา ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยไม่ได้ด้วยเล่ห์ต้องเอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ต้องเอาด้วยคาถา

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ม. ไม่ได้ด้วยเล่ห์ต้องเอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ต้องเอาด้วยคาถา

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยไม่ได้ด้วยเล่ห์ต้องเอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ต้องเอาด้วยคาถา

ที่มาของสำนวน ในสมัยก่อนคนโบราณเชื่อในกล คาถา เป็นอย่างมาก จึงเปรียบเปรยถึงการใช้คาถาเพื่อบนบานศาลกล่าวเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ผู้ที่จะเอาชนะคู่แข่งให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด คือถ้าทำวิธีแรกไม่สำเร็จ ก็จะหาพยายามใช้วิธีที่สอง ถ้าวิธีที่สองไม่ได้อีก ก็จะหาทางอื่นๆ เพื่อให้สำเร็จให้ได้ สํานวนนี้จะใช้กับการกระทำที่มีลักษณะไม่ซื่อ หรือการกระทำด้วยวิธีที่ไม่ดี

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยไม่ได้ด้วยเล่ห์ต้องเอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ต้องเอาด้วยคาถา

 

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตไม่ได้ด้วยเล่ห์ต้องเอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ต้องเอาด้วยคาถา

  • ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ต้องเอาด้วยคาถา รักใครชอบใครอย่ารอช้า! วันนี้เราเอาคาถามหาเสน่ห์มาให้สาว ๆ ที่อยากเสริมเมตตามหานิยม ผู้คนไหนเห็นก็ทั้งรักทั้งหลง! ไม่ได้ด้วยเล่ห์ ก็ต้องได้ด้วยกล! ไม่ได้ด้วยมนต์ ก็ต้องได้ด้วยคาถาสิจ๊ะ รออะไรอยู่ล่ะ
  • ฉันรักเขามากต้องหาวิธีทางทำให้เขากลับมาหาฉันให้ได้ งานนี้ไม่ได้ด้วยเลห์เอาด้วยกล ไม่ด้ด้วยมนต์เอาด้วยคาถา
  • อยากให้ชีวิตประสบความสำเร็จต้องลงมือทำอย่างหนัก อย่างจริงจัง ไม่ใช่ขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วย เฉกเช่น ไม่ได้ด้วยเล่ห์ต้องเอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ต้องเอาด้วยคาถา
  • ตอนนี้ผมต้องทุ่มสุดตัว ไม่ได้ด้วยเล่ห์เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์เอาด้วยคาถาทำทุกวิธีที่จะเอาบริษัทที่พ่อแม่สร้างมากลับมาเป็นของเราให้ได้
  • สมศรีหลงรักสมชายมาก แต่สมชายไม่สนใจ เธอจึงไม่ได้ด้วยเล่ห์เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์เอาด้วยคาถา ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เขามา แต่น่าเศร้า ของแบบนี้มันบังคับจิตใจกันไม่ได้

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube