สุภาษิตคำพังเพยถอนต้นก่นราก, ถอนรากถอนโคน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยถอนต้นก่นราก
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ถ. ถอนต้นก่นราก, ถอนรากถอนโคน

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยถอนต้นก่นราก, ถอนรากถอนโคน

ที่มาของสำนวน เปรียบกับต้นไม้ ถ้าจะกำจัดต้นไม้หรือวัชพืช อย่าเพียงแค่ตัดต้นเพราะจะงอกขึ้นมาใหม่ได้ แต่ให้ถอนออกทั้งโคนและราก ต้นไม้หรือวัชพืชนั้นก็จะตาย ไม่สามารถงอกขึ้นมาได้อีกนั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การทําลายให้ถึงต้นตอ ทําลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยถอนรากถอนโคน

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตถอนต้นก่นราก, ถอนรากถอนโคน

  • เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังวางแผน ถอนต้นก่นราก กวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดที่เริ่มจะมีมากขึ้น ทั้งยังเข้าถึงเยาวชนได้ง่ายขึ้นทุกวัน
  • การที่รัฐบาลจะกำจัดพวกที่โกงกินให้หมดสิ้นจากเมืองไทยจะต้อง ถอนต้นก่นรากไปให้หมดสิ้น ไม่ใช่กำจัดเฉพาะตัวเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น
  • โบราณท่านเปรียบไว้กับการกระทำที่ต้องทำลายให้ถึงต้นตอ ทำลายให้หมดสิ้น ไม่เหลือเอาไว้ให้เป็นเสี้ยนหนามหรือให้เหลือเพื่อที่จะย้อนกลับมาทำอันตรายได้อีก สำนวนนี้ใช้ได้กับหลายกรณี ทั้งเรื่องการกำจัดศัตรูแบบถอนรากถอนโคน
  • นักการเมืองที่ชอบคอรัปชั่น โกงกินบ้านเมืองต้องกำจัดแบบถอนต้นก่นรากให้หมดไปจากสังคมไทย แผ่นดินจะได้สูงขึ้น
  • จะต่อยอดธุรกิจที่ขาดทุนสะสมกันมาหลายปี ต้องถอนรากถอนโคนระบบเก่าให้สิ้นซาก ปลดออกให้หมดกับคนที่ทำงานไม่ได้เรื่อง ต้องใช้ไม้แข็ง ไม่งั้นรอวันเจ๊งอย่างเดียว

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements