สุภาษิตคำพังเพยคนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยคนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ค. คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยคนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงผืนหนังของสัตว์ทั่วไป ย่อมจะมีผืนเล็กกว่าผืนเสื่อเสมอ โดยปกติแล้วผืนหนังสัตว์หายากและทำยากกว่าเพราะหนังสัตว์ที่ขนาดจำกัดเพราะมาจากธรรมชาติของขนาดสัตว์นั้นๆ และผืนเสื่อสามารถสานเองจึงสามารถกำหนดขนาดได้ตามต้องการ จึงเปรียบว่าโดยปกติแล้วคนรักเรามักน้อยกว่าคนที่เกลียดเรา เพราะมันเป็นธรรมชาติของสังคมมนุษย์

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนรักมีน้อย คนชังมีมาก โดยปกติแล้วคนที่จะรักเราชอบเรานั้นมีน้อยกว่าคนที่ไม่ชอบเรา ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยคนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตคนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ

  • เธออย่าไปวิตกกังวลกับคำกล่าวหาเหล่านั้นเลย คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ มีคนรักก็มักจะมีคนอิจฉา คอยจ้องทำลาย
  • การอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูง ย่อมจะมี คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ เพราะคนส่วนใหญ่มีความอิจฉาที่คนอื่นได้ดี กว่า แม้จะเป็นคนดี มีประโยชน์อย่างไร ก็ตาม ซึ่งจะเห็นความจริงข้อดีได้อย่างชัดเจนเมื่อมีเหตุให้ต้องตกต่ำ หมดวาสนา
  • แม่บอกฉันว่าจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังตัวเองเสมอ ไม่ว่าจะเป็นกริยาวาจาเพราะสังคมปัจจุบันหาคนที่รักจริงใจต่อกันยากหนักหนา แม้บางครั้งเป็นเพื่อนกันมานานก็อาจจะเกลียดเราอยูในใจก็ได้ ให้ถือสำนวนสุภาษิตที่ว่าคนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ
  • คนที่เป็นที่สนใจ มีชื่อเสียง มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียด อย่างที่เขาว่าคนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ เป็นธรรมดาของมนุษย์
  • ฉันเป็นคนที่เชื่อใจคนยาก เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมา และรู้ว่าคนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ ฉะนั้นเวลาฉันจะทำอะไรแต่ละครั้งก็จะระมัดระวังเป็นพิเศษ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube