สุภาษิตคำพังเพยแจงสี่เบี้ย ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยแจงสี่เบี้ย
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ จ. แจงสี่เบี้ย

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยแจงสี่เบี้ย

ที่มาของสำนวน กาญจนาคพันธุ์ เล่าไว้ในสำนวนไทย ว่า โรงบ่อนที่ได้รับอนุญาตผูกขาดจากรัฐ มีการพนันสองอย่าง คือ พนันถั่ว พนันโปการพนันถั่ว การเล่นถั่วโปเรียกสั้นๆ เล่นเบี้ย จนมีสำนวน เล่นเบี้ยเสียถั่ว ถ้า เล่นเบี้ยเสียโป ก็มีสร้อย พาลพาโลเตะเมีย วิธีเล่นถั่วโป ตอนที่มีการเขี้ยเบี้ยออก เรียก “แจง” เขี่ยเบี้ยออกทีละ 4 เบี้ย จึงเป็นที่มาของสำนวน

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ พูดชี้แจงอย่างละเอียด หรือคิดจำนวนเงินรายจ่ายรายรับละเอียดถี่ถ้วน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยแจงสี่เบี้ย

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตแจงสี่เบี้ย

  • การพูดที่ดีต้องชี้แจงอย่างถี่ถ้วน แจงสี่เบี้ย ละเอียดทั้งการพูด ทั้งการเงิน ทำให้ชีวิตสบายขึ้น เริ่มจากบอกกับตัวเอง แล้วจึงบอกคนอื่นต่อ
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทได้จัดประชุมเพื่อแจงสี่เบี้ยให้พนักงานที่เข้าใหม่ ได้รับทราบเรื่องกฎระเบียบของบริษัท รวมถึงสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับ
  • นายกฯ ท่านมีเรื่องแจงสี่เบี้ยกับนักข่าวทุกวัน บางวันก็หลายเวลา ตื้นลึกหนาบาง เรื่องอกไหม้ไส้ขมอะไรท่านแจงสี่เบี้ยได้หมด
  • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกมาแจงสี่เบี้ยให้ฟังถึงสาเหตุ ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ทั่วกรุงเทพ
  • เวลาผมกลับบ้านดึกทีไร ต้องแจ้งสี่เบี้ยกับเมียตลอดเลย นี่แหละพ่อบ้านใจกล้าหรือผู้บ้านที่ดี

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements