สุภาษิตคำพังเพยปากว่าตาขยิบ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยปากว่าตาขยิบ

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ป. ปากว่าตาขยิบ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยปากว่าตาขยิบ

ที่มาของสำนวนนี้คือ เปรียบเปรยถึงการแสดงกิริยาถ้าผู้พูดๆ ไปแล้วขยิบตาไปด้วย เรียกว่าปากว่าตาขยิบ ผู้ฟังจะต้องรู้ว่า ผู้พูดๆ อย่างหนึ่งแต่จะกระทำอีกอย่างหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่พูด ซึ่งเหมือนเป็นการนัดแนะเพื่อที่จะทำสิ่งที่ไม่ดี หรือจงใจที่จะบิดเบือนในสิ่งที่กำลังพูดนั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ พูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่ง ปากกับใจไม่ตรงกัน มักใช้ในทำนองที่ไม่ดีเสียมากกว่า

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยปากว่าตาขยิบ

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตปากว่าตาขยิบ

  • ผู้นำประเทศที่มักปากว่าตาขยิบ เพราะเป็นผู้ที่พูดอะไร มักถูกต้องตามทำนองคลองธรรมของเรื่องราว แต่จริงๆ แล้วรัฐบาลของท่านหรือพรรคของท่าน มักทำไปอีกอย่าง! เป็นการตรงกันข้ามเสมอ!
  • ‘ปากว่าตาขยิบ’ เรารับไม่ได้ตรงไหน ถ้าสิ่งที่เขาบอกนั้นถูกต้อง เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วย ‘มาตรฐาน’ โดยเฉพาะมาตรฐานทางศีลธรรม ทำไมเธอไม่ทำแบบนี้ล่ะ ทำไมเธอไม่ทำแบบนั้นล่ะ ทำไมเธอเอาเงินไปใช้ฟุ่มเฟือยไม่เอาไปบริจาค ทำไมไม่เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ ทำไมเธอไม่เป็นคนดี ทำไมเธอไม่อยู่ในศีลในธรรม
  • ดูเจ้าหน้าที่คนนั้นสิปากก็ว่าตนเองเป็นคนซื่อสัตย์ทำงานตามหน้าที่ แต่พอมีคนเสนอให้สินบน เขาก็รับอย่างหน้าตาเฉย คนแบบนี้ปากว่าตาขยิบชัดๆ
  • ณิชาเป็นพวกปากว่าตาขยิบนะเธอระวังไว้อยู่กลุ่มหนึ่งพูดอีกอย่าง อยู่อีกกลุ่มพูดอีกอย่างนึง แบบนี้คบไม่ได้จริงๆ
  • บอกให้คนอื่นทำในแบบที่ตัวเองต้องการ แต่ตัวเองกลับไม่ได้ทำอะไร แบบนี้มันพวกปากว่าตาขยิบ ก่อนจะบอกคนอื่นคนเริ่มจากตัวเองก่อน จำไว้!

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube