สุภาษิตคำพังเพยว่าวขาดลอยลม ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยว่าวขาดลอยลม
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ว. ว่าวขาดลอยลม

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยว่าวขาดลอยลม

ที่มาของสำนวน คำนี้ปรากฏในหนังสือบทเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ พ.ศ. 2460-2461 ในข้อความที่ว่า จะจากเจ้าเหมือนดังว่าวขาดลมลอย อย่าหมายคอยเลยว่าเมียจะเป็นตัว…

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การจากไปไม่มีวันกลับหวนกลับ หลุดลอยไปโดยไม่มีหวังจะได้คืน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยว่าวขาดลอยลม

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตว่าวขาดลอยลม

  • ความไว้ใจครั้งนี้มันหมดไปเหมือนว่าวขาดลอยลมไปแล้ว คุณทำลายความเชื่อใจของผมหมดสิ้น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีอีกแล้ว
  • คุณให้เงินคนไม่มีสัจจะอย่างเขายืมไป ก็อย่าหวังที่จะได้คืนเลยเหมือนว่าวขาดลอยลมนั่นแหละ
  • ความสัมพันธ์ของเรามันเหมือนว่าวขาดลอยลมไปแล้ว อย่าพยายามยื้ออีกเลย มันจบลงไปแล้ว
  • อย่าไปตามหาเธอเลยตอนนี้ก็หมือนว่าวขาดลอยลม หอบผ้าหอบผ่อนหนีไปแบบนั้นก็คงไม่คิดจะกลับมาอีกแล้ว
  • ทุกสิ่งในชีวิตเป็นสิ่งชั่วคราว บางสิ่งเข้ามา บางสิ่งจากไป

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements