สุภาษิตคำพังเพยราบเป็นหน้ากลอง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยราบเป็นหน้ากลอง

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ร. ราบเป็นหน้ากลอง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยราบเป็นหน้ากลอง

ที่มาของสำนวน มาจากธรรมชาติของหนังกลอง ปกติธรรมดาหน้ากลองจะขึงด้วยหนังสัตว์ เช่น หนังวัว หรือ หนัง ควาย ที่ฟอกแล้ว และขูดเอาขนออกจนหมดสิ้น แล้วนำมาขึงให้ตึงมันจึงราบเรียบเสมอกันไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ และไม่มีขนสัตว์ติดอยู่เลย ชนิดที่เรียกว่าเมื่อเอามือไปลูบแล้วจะไม่มีการสะดุด ดังนั้นหน้ากลอง จึงมีความราบเรียบมากๆ จึงนำมาอุปมาอุปไมยเปรียบ หมายถึง ความราบเรียบ

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ราบเรียบ หมดสิ้น หมดเสี้ยนหนาม เป็นการกระทำที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด การกำจัดได้อย่างหมดสิ้นไม่เหลือ หรือการทำให้สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่สูญสิ้นไปทันทีไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลย

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยราบเป็นหน้ากลอง

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตราบเป็นหน้ากลอง

  • พายุทอร์นาโดหลายสิบลูกถล่มสหรัฐฯ เสียหายหายรัฐ เมืองหลายเมืองราบเป็นหน้ากลอง
  • กลุ่มหัวรุนแรงซุ่มผลิตอาวุธสงครามกำลังทำร้ายล้างมหาศาล เพื่อจะถล่มประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาให้ราบเป็นหน้ากลอง
  • อุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ครั้งนี้นับว่ารุนแรงมาก พายุพัดถล่มบ้านเรือนพินาศเสียหายราบเป็นหน้ากลอง ไม่มีเหลือแม้แต่หลังเดียว
  • พื้นที่ตรงนี้ครั้งหนึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อน แต่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครังใหญ่ขึ้นจนทำให้สิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือนในบริเวณนั้นเตียนราบเป็นหน้ากลอง
  • สงครามยูเครน-รัสเซีย ทำยูเครนเสียหายหนัก หมู่บ้านราบเป็นหน้ากลอง ไม่ต่างจากสงครามโลกครั้งที่ 2

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube