สุภาษิตคำพังเพยได้ดีเพราะปาก ได้ยากเพราะคำ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยได้ดีเพราะปาก ได้ยากเพราะคำ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ด. ได้ดีเพราะปาก ได้ยากเพราะคำ

ความหมายของสุภาษิตได้ดีเพราะปาก ได้ยากเพราะคำ

ที่มาของสำนวน เปรียบถึงปากคนเราสามารถพูดให้ดี ให้ร้าย ก็อยู่ที่คำพูดที่พูดออกมา จึงเป็นที่มาว่าพูดแล้วได้ดี ชีวิตดีก็เพราะปาก แต่ถ้าใช้คำพูดผิดๆ ชีวิตไม่ดีก็เพราะคำนี่แหละ เพราะฉะนั้นคิดก่อนพูดจึงสำคัญ

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ให้ระมัดระวังคำพูดคำจา คิดก่อนพูด เพราะคำพูดสามารถส่งผลดีและผลเสียต่อตัวเองได้

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยได้ดีเพราะปาก ได้ยากเพราะคำ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตได้ดีเพราะปาก ได้ยากเพราะคำ

  • คนหลายที่ชีวิตดีๆ หรือชีวิตตกต่ำก็เพราะได้ดีเพราะปาก ได้ยากเพราะคำนี่แหละ คำพูดสามารถตัดสิน ความคิดสมองคนนั้นได้เลย
  • ถ้าเธอคิดจะทำอาชีพค้าขายก็ต้องรู้จักพูดจาดีๆ เอาใจลูกค้า ไม่ใช่พูดจาไม่คิด ไม่มีหางเสียงแบบนี้ก็คงไม่มีใครอยากจะเข้าร้านหรอก อย่างที่เขาว่าได้ดีเพราะปากได้ยากเพราะคำ
  • ยิ่งเป็นคนสาธารณะ ยิ่งต้องคิดก่อน ใช้คำพูดให้ดี คนเราได้ดีเพราะปาก ได้ยากเพราะคำเสมอ พูดดีก็ได้ดี พูดไม่คิดชีวิตก็อาจชิบหายได้
  • คนเป็นนักข่าวจะรู้ดีว่าได้ดีเพราะปาก ได้ยากเพราะคำ การเลือกใช้คำ ฝึกคิดก่อนพูดนั้นสำคัญมาก ต้องหมั่นฝึกฝนตัวเองอย่างหนักอยู่เสมอ
  • พูดไม่คิดก็งี้แหละ คำพูดจากหลักล้าน เหลือศูนย์ในพริบตา ด้วยการโกหกออกสื่อเพียงครั้งเดียว หลังจากสร้างชื่อมาสิบกว่าปี ได้ดีเพราะปาก ได้ยากเพราะคำแท้ๆ ชื่อเสียงสร้างมาทั้งชีวิต ทำลายได้เพียงนาทีเดียว

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements