สุภาษิตคำพังเพยพระมาลัยมาโปรด ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยพระมาลัยมาโปรด
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ พ. พระมาลัยมาโปรด

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยพระมาลัยมาโปรด

ที่มาของสำนวน พระมาลัย (พระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า ที่มีอิทธิฤทธิ์ดับไฟนรกที่กำลังลุกโชนโชติช่วง เผาไหม้บรรดาสัตว์นรกอยู่นั้นให้ดับได้) ได้มาแสดงความเมตตากรุณาโดยปลดเปลื้องความเดือดร้อนให้แก่มวลมนุษย์

โดยพระมาลัยเป็นเรื่องที่พระภิกษุชาวสิงหลแต่งขึ้น เมื่อประมาณ พ.ศ. 9๐๐ เศษ ดังนี้ พระอรหันต์องค์หนึ่งซึ่งมากด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา กมลจิตสงบจากกิเลส ที่มีนามว่า พระมาลัยเทวเถระ ท่านยังชอบเข้าฌานสมาบัติไปเมืองนรกบ่อยๆ และทุกครั้งที่ท่านไปท่านจะสำแดงอิทธิฤทธิ์ดับไฟนรกที่กำลังลุกโชนโชติช่วง เผาไหม้บรรดาสัตว์นรกอยู่นั้นให้ดับ พร้อมกับบันดาลให้ฝนเทลงมาตกต้องร่างที่ร้อนของสัตว์นรกนั้น ขณะเดียวกันก็บันดาลลมให้กระพือพัดต้นงิ้ว และภูเขาไฟ รวมทั้งอีกาปากเหล็กทั้งหลายให้กระจัดพลัดพรายไปจนหมด แล้วบันดาลให้น้ำที่กำลังเดือดพล่านในกระทะทองแดงกลายเป็นน้ำเย็น และมีรสหวานปานน้ำผึ้ง ให้พวกสัตว์นรกเหล่านั้นได้ดื่มกินกันอย่างสำราญ จากนั้นก็ได้แสดงธรรมโปรดเป็นที่ซาบซึ้งใจทั่วกัน พวกสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อได้ฟังธรรมจบแล้ว ต่างพากันยกมือไหว้แล้วพูดว่า พระคุณเจ้าขอรับ ได้โปรดเวทนาพวกข้าพเจ้าด้วย เมื่อพระคุณเจ้ากลับไปถึงโลกมนุษย์แล้ว ขอจงได้ไปบอกญาติของข้าพเจ้าให้ทำบุญอุทิศส่วนบุญมาให้ข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าจะได้พ้นกรรมเร็วๆ เจ้าข้า

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ผู้ที่มาช่วยเหลือในยามที่กําลังตกทุกข์ได้ยากได้ทันท่วงที กล่าวคือ บุคคลที่มาให้ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ในช่วงเวลาที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยพระมาลัยมาโปรด

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตพระมาลัยมาโปรด

  • ในวันที่พายุเข้าฝนตกหนักจนทำให้รถเสียกลางทาง เขาก็บังเอิญผ่านมาเจอพอดีเหมือนพระมาลัยมาโปรดจริงๆ
  • ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังตัดสินใจว่าจะจ่ายค่าเช่าห้องก่อน หรือนำไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟก่อนดี คุณพ่อก็ได้โทรศัพท์มาว่า ได้โอนเงินค่าใช้จ่ายมาให้แล้ว โอ! พระมาลัยมาโปรดแท้ๆ
  • ฉันก็ถูกโจรขโมยกระเป๋าในวันแรกก้าวเข้าสู่ประเทศอเมริกา แต่ก็เหมือนพระมาลัยมาโปรดฉันได้เจอกับเพื่อนสมัยเด็กๆ เธอได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือและให้ที่พักพิง ทำให้ฉันผ่านคืนวันร้ายๆมาได้
  • เมื่อเดือนก่อน ป้าสมศรีป่วยหนัก ต้องเข้าโรงพยาบาล แต่ป้าสมศรีไม่มีเงินจ่ายค่ารักษา ยายสมพรซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเมื่อทราบข่าวเลยช่วยออกค่ารักษาพยาบาลให้ ป้าสมศรีซึ้งใจ เปรียบป้าสมพรเป็นดั่งพระมาลัยมาโปรดเลยที่เดียว
  • เรากำลังจะโดนธนาคารยึดบ้าน เพราะค้างค่างวดมานาน จู่ๆ ก็ได้รับเงินมรดกจากคุณปู่ ซึ่งเป็นจำนวนมากพอที่จะปลดหนี้ทั้งหมดได้ ปู่คือพระมาลัยมาโปรดโดยแท้

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements