สุภาษิตคำพังเพยเข้ารกเข้าพง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเข้ารกเข้าพง
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ข. เข้ารกเข้าพง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเข้ารกเข้าพง

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงการเข้าไปในป่าที่มีต้นไม้ขึ้นรวมกันอยู่อย่างยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีดงหญ้า หรือดงไม้ที่เป็นหมู่ๆ ที่รกๆ ที่ขึ้นปะปนกันอย่างยุ่งเหยิง ตามปกติธรรมดาคนเราจะสัญจรไปมาก็ชอบที่จะเดินไปตามถนนหนทางที่ราบเรียบ ไม่มีป่าหญ้ารกชัฏ หรือมีขวากหนาม แต่ถ้ามีคนอุตริไม่ชอบเดินตามทางที่สะดวกสบาย กลับชอบเดินตามป่าตามดงที่มีขวากหนาม หรือแหวกป่าเดินมันคงเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากๆ

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ พูดหรือทําไม่ถูกต้องกับเรื่อง ทำผิดๆ ถูกๆ เพราะไม่มีความชำนาญ มีแต่จะทำให้เสียหายยิ่งขึ้น

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเข้ารกเข้าพง

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเข้ารกเข้าพง

  • นี่แหละผลของการที่ไม่ยอมเตรียมตัวมาให้ดีก่อนพูด พอขึ้นพูดจริงก็เลย เข้ารกเข้าพง จนหาที่ลงไม่ได้
  • ก่อนจะลงมือทำอะไรควรจะหาข้อมูลให้ดีเสียก่อน ไม่ใช่ใครบอกอะไรก็ทำตามไปเสียหมด เดี๋ยวจะพากันเข้ารกเข้าพงกันพอดี
  • รัฐบาลประยวย ร่าง พรบ. เงินกู้ 3 ล้านล้านบาท ทำผิดระเบียบผิดวิธีงบประมาณเข้ารกเข้าพง ไป แล้วยังรวบหัวรวบหางยกมือผ่านอีก พอศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่า พรบ. ฉบับนี้ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขัดรัฐธรรมนูญ ก็ยังดันทุรังไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลอีก
  • น่าเห็นใจจริงๆ เขายังขาดความรู้ความชำนาญอยู่มาก แต่คิดว่าตัวเองเก่งมีฝีมือ ใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังจนตอนนี้เข้ารกเข้าพงไปไกลแล้ว
  • ก็เพราะเขาถือว่าตัวเองเก่ง ใครเตือนอะไรก็ไม่ฟัง เวลาทำจริงถึงไม่มีใครอยากทักท้วงปล่อยให้ เข้ารกเข้าพง ไปเสียอย่างนั้น

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements