สุภาษิตคำพังเพยถนิมสร้อย ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยถนิมสร้อย
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ด. ถนิมสร้อย

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยถนิมสร้อย

ที่มาของสำนวน ถนิมสร้อย ประกอบด้วยคำว่า ถนิม กับ สร้อย ถนิม เป็นคำที่มาจากภาษาเขมร ธฺนิม แปลว่า เครื่องประดับ ภาษาไทยใช้ในคำว่า ถนิมพิมพาภรณ์ สร้อย เป็นคำเรียกเครื่องประดับที่เป็นสาย เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ สร้อยตัว หรือเรียกด้วยการใช้ลักษณนามนำ เช่น สายสร้อย เมื่อใช้เป็นคำประสมว่า ถนิมสร้อย ไม่ได้ใช้เรียกเครื่องประดับ แต่ใช้ในความเปรียบหมายถึงลักษณะของคนที่ไม่แข็งแรง หนักไม่เอาเบาไม่สู้

คำว่า ถนิมสร้อย คนทั่วไปมักใช้ว่า สนิมสร้อย ซึ่งคลาดเคลื่อนไปจาก ถนิมสร้อย

สรุปความหมายของสำนวนนี้คือ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนที่ดูเหยาะแหยะ หนักไม่เอาเบาไม่สู้  ทำเป็นอ่อนแอ (ใช้เป็นคำตำหนิ)

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยถนิมสร้อย

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตถนิมสร้อย

  • นี่ประยุทธ ถูกฝนนิดหน่อยจะเป็นไข้เป็นหวัดให้ได้เลยใช่ไหม อะไรนิดอะไรหน่อยก็บ่น มึงนี่มันเป็นคนถนิมสร้อยจริงๆ
  • ทำเป็นพวกถนิมสร้อยไปได้ ให้ช่วยยกของเบาๆแค่นี้ทำเป็นบ่นกระปอดกระแปด เป็นผู้ชายเสียเปล่า
  • แม่คนนี้เขาถนิมสร้อย อย่าไปใช้งานเขา เดี๋ยวจะมาว่าเราทำให้เขาป่วย คนถนิมสร้อยแบบนี้อย่าไปยุ่ง
  • อย่าไปว่าหล่อนมากนักเลย พวกแม่ถนิมสร้อยอ่อนแอเจ้าน้ำตา ว่านิดว่าหน่อยก็ร้องไห้แล้ว เดี๋ยวคนอื่นไม่รู้จะหาว่าพวกเราไปรังแกเขาอีก
  • นี่สมหมายทำตัวเหยาะแหยะ ไม่สู้งาน เป็นคนถนิมสร้อยแบบนี้ ไม่ต้องไปริมีเมียหรอก ตัวเองยังเอาไม่รอด เอาตัวเองให้รอดก่อน ค่อยคิด

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements