สุภาษิตคำพังเพยเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเอาใจเขามาใส่ใจเรา
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ อ. เอาใจเขามาใส่ใจเรา

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเอาใจเขามาใส่ใจเรา

ที่มาของสำนวน คำว่า ‘ใจ’ ในสำนวนนี้ก็คือความรู้สึกนึกคิด ดังนั้นสำนวน เอาใจเขามาใส่ใจเรา ก็คือการคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นนั่นเอง ถ้าหากตนเองถูกกระทำเช่นนั้นจะรู้สึกอย่างไร หากเรารู้สึกอย่างไร ผู้อื่นที่โดนกระทำก็จะรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกัน

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ให้รู้จักเห็นใจผู้อื่น ให้รู้จักนึกถึงความรู้สึกของผู้อื่น คิดจะทำอะไรก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นด้วย

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเอาใจเขามาใส่ใจเรา

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเอาใจเขามาใส่ใจเรา

  • การขับรถแบบปาดซ้ายปาดขวา หรือชอบเบียดเปลี่ยนช่องจราจรด้านหน้าแบบเห็นแก่ตัว โดยไม่สนใจต่อเพื่อนร่วมทางที่รักษากฏจราจรและขับตามกันมาอย่างปกติ แบบนี้เราเรียกว่าคนเห็นแก่ตัว ไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรา
  • การเอาใจเขามาใส่ในเรา ซึ่งทิศทางจะเป็นการพยายามทำความเข้าใจผู้อื่นจากมุมมอง บริบทที่พวกเขาอยู่ และแสดงมันออกมาในรูปแบบต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นการช่วยเหลือผู้อื่น แต่เป็นมุมมองที่ใช้มองผู้อื่นและสถานการณ์ที่เขาอยู่
  • บริษัทแห่งหนึ่งไม่มีค่าแรงจ่ายให้กับพนักงาน จ่ายได้แค่ครึ่งเดียว เพราะบริษัทได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโรงงานเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งบรรดาพนักงานก็เข้าใจ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา แล้วพนักงานก็ช่วยกันพยุงบริษัทให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้
  • มนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่ได้อยู่คนเดียวมักจะมีผู้คนรอบตัว ดังนั้นก่อนพูดอะไร ทำอะไรที่คนรอบข้างจะได้รับผลกระทบตามมา ก็ต้อง เอาใจเขามาใส่ใจเรา ต้องคิดเสียก่อนว่า สิ่งที่ตนจะพูดหรือจะกระทำนั้น อาจสร้างปัญหาให้คนรอบตัวอย่างไรบ้างเพราะอาจจะทำให้คนรอบตัวเกิดความไม่พอใจ เกิดความทุกข์หรือเกิดความโกรธแค้น
  • ผมและเธอรักกันมาได้อย่างยาวนานก็เพราะเราทั้งคู่มีนิสัยคล้ายๆ กัน รวมถึงการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจ เหมือนกันทั้งคู่นี่แหละเหตุผลหลักที่เรารักกันมาได้นาน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements