สุภาษิตคำพังเพยผงเข้าตาตัวเอง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยผงเข้าตาตัวเอง
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ผ. ผงเข้าตาตัวเอง

ความหมายของสุภาษิตผงเข้าตาตัวเอง

ที่มาของสำนวน มาจากการสังเกตคนที่มีผงเข้าตา มักจะให้ผู้อื่นมาช่วยเขี่ยผงออกให้ เพราะตนเองไม่สามารถเขี่ยออกเองได้

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ มีความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับตน แต่แก้ไม่ได้ หรือเมื่อผู้อื่นเดือดร้อนหรือมีปัญหาสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้เขาได้ แต่เมื่อตัวเองเดือดร้อนกลับไม่สามารถแก้ไขปัญาได้

มีนัยความหมายว่า ปกติบุคคลนี้มักจะช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อื่น ช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ได้ เปรียบเหมือนช่วยเขี่ยผงที่เข้าตาผู้อื่น แต่เมื่อเกิดปัญหากับตนเองกลับไม่สามารถแก้ไขได้

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยผงเข้าตาตัวเอง

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตผงเข้าตาตัวเอง

  • แค่หาเงินใช้ชีวิตก็ลำบากพอแล้ว ไม่ต้องเสนอหน้าไปช่วยใครหรอก เอาตัวเองให้รอดก่อน ทำแบบนี้เดี๋ยวผงก็เข้าตาตัวเอง
  • นักสังคมสงเคราะห์บางคนช่วยแก้ปัญหาของคนอื่นไปทั่ว แต่ปัญหาของตัวเองแก้ไม่ได้ สามีก็ไปมีเมียน้อย ลูกก็ไปซิ่งรถเป็นเด็กแว้น เรียกว่าผงเข้าตาตัวเอง
  • เขามักทำตัวเหมือนเป็นศิราณี คอยแก้ไขปัญหาความรักเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนๆตลอด แต่ครั้นเจอปัญหากับตัวเองกลับแก้ปัญหาไม่ได้ เหมือนผงเข้าตาตัวเองแท้ๆจนสุดท้ายเขาต้องไปพบจิตแพทย์
  • เวลาคนอื่นมีปัญหาอะไรเขาสามารถเข้าไปช่วยแก้ไขได้ตลอด แต่พอถึงคราวของเขากับเหมือนผงเข้าตาตัวเองแก้ไขไม่ได้จนต้องพบจิตแพทย์
  • อาจารย์ฝ่ายปกครองคนนี้ช่วยแก้ปัญหาให้นักเรียนได้เสมอ แต่พอลูกชายของตนมีปัญหากลับแก้ไม่ได้ ผงเข้าตาตัวเองแท้ๆ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements