สุภาษิตคำพังเพยไม้นอกกอ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยไม้นอกกอ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ม. ไม้นอกกอ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยไม้นอกกอ

ที่มาของสำนวน ตามปกติธรรมชาติของกอไม้มักเป็นกลุ่มแห่งต้นไม้ที่เกิดจากเหง้าเดียวกัน การที่ต้นไม้ออกนอกกอ ย่อมผิดปกติวิสัย จึงเปรียบเปรยถึงคนที่ทำตัวไม่เข้าพวก ไม่เหมือนคนอื่น

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนที่ทำตัวไม่เข้าพวก ประพฤติปฏิบัตินอกกรอบ นอกแบบแผนของวงศ์ตระกูล แกะดำ

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยไม้นอกกอ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตไม้นอกกอ

  • เขาเป็นคนอินดี้ แปลกแยกออกจากครอบครัว ครอบครัวเป็นนักธุรกิจกันหมด เขาดันชอบดนตรี ไปตามทางของตนเอง จนประสบความสำเร็จด้านดนตรีจนได้
  • พี่น้องวงศ์ตระกูลของเราทุกคนทำธุรกิจค้าขายมีกิจการใหญ่โต มีแต่เขาคนเดียวที่เป็นไม้นอกกอหันมาทำอาชีพรับราชการ
  • เพราะเขาเป็นไม้นอกกอคนเดียวที่ไม่ยอมเรียนบริหารแต่กลับเรียนศิลปะ ทุกวันนี้ที่บ้านยังไม่ยอมให้อภัยเรื่องนี้เลย
  • อย่าทำตัวเป็นไม้นอกกอ พ่อกับแม่ได้วางแผนชีวิตให้ลูกแล้วว่าจะต้องเรียนทำธุรกิจ เพื่อมาสืบต่อกิจการครอบครัว
  • ไม้นอกกอ! ท่ามกลางอคติ แรงริษยาจากเรื่องในอดีต และการแก่งแย่งอำนาจในเชิงธุรกิจทั้งด้านมืดและสว่าง! เมธารี สาวนักเรียนนอกตระกูลดัง ผู้เบื่อหน่ายสังคมชั้นสูงและอยากพิสูจน์คุณค่าของตัวเองด้วยความรู้ที่ร่ำเรียนมา เธอหันหลังให้กิจการของครอบครัว เข้าฝึกงานในสำนักงานทนายความชื่อดัง และคลี่คลายคดีอันตรายโดยได้ความช่วยเหลือ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements