สุภาษิตคำพังเพยทำบุญเอาหน้า ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยทำบุญเอาหน้า
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ท. ทำบุญเอาหน้า

ความหมายของสุภาษิตทำบุญเอาหน้า

ที่มาของสำนวน คนโบราณเปรียบเปรยถึงคนชั่ว คนไม่ดี เมื่อเข้าวัดทำบุญ แล้วคิดว่าตนเองเป็นคนดี ซึ่งคนทั่วไปดูออกว่าคนไม่ดีพวกนี้ทำบุญเอาหน้า มักพูดเข้าคู่กับ ภาวนากันตาย เป็น “ทำบุญเอาหน้า ภาวหน้ากันตาย”

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การทำบุญเพื่อโอ้อวดผู้อื่น ให้ผู้อื่นสรรเสริญ ไม่ได้ทำด้วยใจที่บริสุทธิ์

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยทำบุญเอาหน้า

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตทำบุญเอาหน้า

  • จริงๆ คำพูดนี้ต้องแก้ไขเสียใหม่ว่าการบริจาคเอาหน้าจะถูกต้องกว่า เพราะคนมักจะนึกถึงการให้หรือการบริจาคว่า เป็นการทำบุญ เพื่อสื่อความหมายของคำว่าทำบุญเอาหน้า เช่น การที่ผู้รับบริจาคประกาศให้คนทั่วไปทราบว่าท่านสุภาพบุรุษท่านนี้ ท่านสุภาพสตรีท่านนี้ ได้บริจาคเงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้เพื่อสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ หรืออาจจะนิยมติดชื่อผู้ที่บริจาคไว้ตามส่วนต่างๆ ของสถานที่บริจาค
  • ผมหมั่นไส้พวกนักการเมืองหลายๆ คน เวลาไปทำบุญหรือบริจาคที่ไหนต้องเชิญนักข่าวให้ตามาทำข่าวตลอด แบบนี้เขาเรียกว่าทำบุญเอาหน้าชัดๆ
  • ทำบุญเอาหน้า เอาเกียรติ อย่างนี้ ก็ได้ชื่อว่า ได้บุญ เหมือนกัน แม้จะ เป็น บุญชนิดที่ไม่สู้จะแพ้ หรือแม้ในกรณีที่ทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อเอาบุญกันจริงๆ ก็ยังอดฟูใจไม่ได้ว่า ตนจะได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ มีความปรารถนาอย่างนั้น อย่างนี้ ในภพนั้น ภพนี้ อันเป็น ภวตัณหา นำไปสู่ การเกิดในภพใหม่ เพื่อเป็น อย่างนั้น อย่างนี้ ตามแต่ ตนจะปรารถนา ไม่ออก ไปจาก การเวียนว่ายตายเกิด ในวัฎสงสาร ได้ แม้จะไปเกิดในโลกที่เป็นสุคติ อย่างไรก็ตาม ฉะนั้น ความหมายของคำว่า บุญ จึงหมายถึง สิ่งที่ทำให้ฟูใจ และ เวียนไปเพื่อความเกิดอีก ไม่มีวันที่สิ้นสุดลงได้
  • เขามีนิสัยชอบทำบุญเอาหน้า หวังให้คนอื่นเชิดหน้าชูตา ทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะที่จะทำแบบนั้นได้
  • คนไม่ดี ทำธุรกิจสีเทา มักชอบทำบุญเอาหน้า ประกาศให้โลกเห็นว่าตนเป็นคนดี แต่เงินที่เอามาทำบุญนั้นดำมิด นี่แหละสังคมไทย ชอบให้แสงคนพวกนี้

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements