สุภาษิตคำพังเพยเป็นเรืออย่าทิ้งท่า เป็นเสืออย่าทิ้งป่าใหญ่ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเป็นเรืออย่าทิ้งท่า เป็นเสืออย่าทิ้งป่าใหญ่
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ป. เป็นเรืออย่าทิ้งท่า เป็นเสืออย่าทิ้งป่าใหญ่

ความหมายของสุภาษิตเป็นเรืออย่าทิ้งท่า เป็นเสืออย่าทิ้งป่าใหญ่

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงเป็นเรือก็อย่าทิ้งท่า ปล่อยให้เรือล่องลอยโดยไม่มีจุดหมาย เสือเป็นสัตว์ป่าโดยธรรมชาติ ก็ไม่ควรละทิ้งในที่ที่ของตน จึงสอนคนให้รู้จักที่มาที่ไปของตนเอง ไม่ลืมว่าเป็นใคร มาจากไหน

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การแสดงความกตัญญู เป็นลูกหลานเมื่อได้ดีมีความเจริญก้าวหน้าอย่าได้ลืมคุณของพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ของตัวเอง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเป็นเรืออย่าทิ้งท่า เป็นเสืออย่าทิ้งป่าใหญ่

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเป็นเรืออย่าทิ้งท่า เป็นเสืออย่าทิ้งป่าใหญ่

  • ได้ดิบได้ดี อย่าลืมที่ที่ตนเองเติบโตมา เป็นเรืออย่าทิ้งท่า เป็นเสืออย่าทิ้งป่า รู้บุญคุณในที่ที่สร้างหรือชุบตัวเรามา ถ่อมตัว กตัญญูจะมีแต่ความเจริญ
  • กว่าเธอจะโตมาได้ถึงเพียงนี้ พ่อแม่ต้องลำบากตราตรำทำงานทุกอย่างเพื่อส่งเสียให้เธอได้ดี แล้วตอนนี้เธอได้ดี มีหน้าที่การงานที่ดีก็ควรที่จะกลับมาดูแลพ่อแม่บ้างอย่างที่เขาว่าเป็นเรืออย่าทิ้งท่า เป็นเสืออย่าทิ้งป่าใหญ่
  • คนที่ประสบความสำเร็จ ไม่มีใครเขาลืมที่ตนกำเนิดมา การสร้างตัวด้วยตนเอง ผ่านความยากลำบาก เป็นเรืออย่าทิ้งท่า เป็นเสืออย่าทิ้งป่าใหญ่
  • แม้เงินทางจะไม่ได้มากมาย แต่ก็เป็นเรืออย่าทิ้งท่า เป็นเสืออย่าทิ้งป่า กลับมาบ้าน มาช่วยดูแลบ้าน ดูแลสวน ดูแลคนแก่ แค่นี้เขาก็สุขใจแล้ว
  • ผมมาอยู่กรุงเทพยี่สิบกว่าปี จากเสื่อผืนหมอนใบ จนตั้งตัวมีเงินได้ แต่ไม่เคยเป็นเรือทิ้งท่า เป็นเสือทิ้งป่า ผมส่งเงินกลับไปที่บ้าน แวะไปเยี่ยมตลอด

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements