สุภาษิตคำพังเพยของกินแมวอย่าเอาไว้ใกล้ฝา ของกินหมาอย่าเอาไว้ต่ำ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยของกินแมวอย่าเอาไว้ใกล้ฝา ของกินหมาอย่าเอาไว้ต่ำ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ข. ของกินแมวอย่าเอาไว้ใกล้ฝา ของกินหมาอย่าเอาไว้ต่ำ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยของกินแมวอย่าเอาไว้ใกล้ฝา ของกินหมาอย่าเอาไว้ต่ำ

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงอาหารที่เป็นของชอบของแมวอย่าเอาไว้ใกล้กับฝา อาหารที่สุนัขชอบอย่าเอาไว้ในที่ต่ำ เพราะแมวและสุนัขสามารถที่จะเอาไปได้นั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวนคือ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คือ การจัดวางข้าวของให้เป็นระเบียบต้องพิจารณาว่า ควรเอาไว้ตรงไหนจึงจะเหมาะสม ของที่มีค่าหรือมีราคาควรระมัดระวังเก็บไว้ให้มิดชิด อย่าวางให้เป็นเครื่องล่อใจขโมย

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยของกินแมวอย่าเอาไว้ใกล้ฝา ของกินหมาอย่าเอาไว้ต่ำ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตของกินแมวอย่าเอาไว้ใกล้ฝา ของกินหมาอย่าเอาไว้ต่ำ

  • ของกินแมวอย่าเอาไว้ใกล้ฝา ของกินหมาอย่าเอาไว้ต่ำ อย่าไว้ใจทาง อย่าไว้ใจคน ทำอะไรอย่าประมาท สุดท้ายอาจสูญเสียทรัพย์หมดตัวได้
  • ฉันเตือนคุณแล้วว่าของกินแมวอย่าเอาไว้ใกล้ฝา ของกินหมาอย่าเอาไว้ต่ำ คุณก็รู้อยู่แล้วว่ามีขโมยอยู่ในบริษัทของเรา ก็ยังจะวางของมีค่าทิ้งไว้
  • เวลามีสินทรัพย์ที่มีค่าไม่ควรเอาไว้ที่ล่อแหลม เฉกเช่น ของกินแมวอย่าเอาไว้ใกล้ฝา ของกินหมาอย่าเอาไว้ต่ำ เพราะสังคมสมัยนี้โจรมันเยอะ
  • ผมว่าคุณควรจะเอากระเป๋าติดตัวไปด้วยนะ อย่าทิ้งไว้บนรถแบบนี้เลยมันล่อหูล่อตาโจร อย่างที่เขาว่าของกินแมวอย่าเอาไว้ใกล้ฝา ของกินหมาอย่าเอาไว้ต่ำ
  • อยากได้ความมั่งคั่งก็อย่าเก็บของที่มันจับต้องได้ ของที่จับต้องได้มักเป็นที่ล่อใจคน โจรมันเยอะ การมีของมีค่าในบ้านก็เหมือนของกินแมวอย่าเอาไว้ใกล้ฝา ของกินหมาอย่าเอาไว้ต่ำ ของที่จับต้องไม่ได้ที่มาค่าก็มีอย่างเช่น หุ้น แบบนี้ไม่มีใครขโมยของเราได้แน่นอน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements