สุภาษิตคำพังเพยใส่สาแหรกแขวนไว้ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยใส่สาแหรกแขวนไว้

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ส. ใส่สาแหรกแขวนไว้

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยใส่สาแหรกแขวนไว้

ที่มาของสำนวน มาจากสาแหรก โดยมันคือเครื่องใส่ของสำหรับหิ้วหรือหาบ ปกติทำด้วยหวาย มี 4 สาย ตอนบนทำเป็นหูสำหรับหิ้ว หรือสอดไม้คาน ตอนล่างขัดกันเป็นสี่เหลี่ยมสำหรับวางกระจาด

าแหรกต้องคู่กับกระจาด เพราะถ้ามีแต่สาแหรกมันก็จะใส่อะไรไม่ได้เลย เพราะส่วนพื้นด้านล่างของสาแหรกมันจะโล่งๆ มีแต่เพียงขอบพื้นที่ทำให้เพื่อรองรับกระจาดเท่านั้น เวลาจะใช้ต้องนำกระจาดสอดใส่เข้าไปในสาแหรกเพื่อไว้ใส่สิ่งของต่างๆ ใส่สาแหรกแขวนไว้ จึงหมายถึง การเก็บรักษาของไว้ในที่สูงๆ ให้ห่างจากมือเด็ก หรือเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เปรียบเปรยถึงการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างพะเน้าพะนอไม่ต้องทำอะไร หรือเลี้ยงลูกแบบเอาใจลูกมาก ว่าประดุจดั่งใส่สาแหรกแขวนไว้

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การเลี้ยงดูอย่างดี เอาอกเอาใจเกินสมควร พะเน้าพะนอไม่ต้องให้ทำอะไร

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยใส่สาแหรกแขวนไว้

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตใส่สาแหรกแขวนไว้

  • เขาถูกเลี้ยงดูมาแบบใส่สาแหรกแขวนไว้ พอถึงไว้ที่ครอบครัวพังทลาย เขาแทบทำมาหากินไม่เป็นเลย
  • หลังจากที่พ่อแม่เสียไปเธอคงลำบากต้องปรับตัวอย่างมากเพราะตอนเด็กๆ พ่อแม่เลี้ยงดูแบบใส่สาแหรกแขวนไว้ อยากได้อะไรก็มีคนหาให้ไม่เคยทำอะไรเองเลย
  • กรณีอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายกฯ ถ้ามีการกล่าวพาดพิงถึงนายกฯ พวก สส. ลิ่วล้อ จะทำการประท้วงขัดจังหวะ ไม่ให้ฝ่ายค้านอภิปรายได้อย่างสะดวก เขาจะทะนุถนอมนายกฯ ประดุจดั่งใส่ตะกร้าแขวนไว้
  • อย่าเข้าข้างลูกนักเลย เพราะคุณเลี้ยงลูกแบบใส่สาแหรกแขวนไว้แบบนี้ไง ลูกถึงได้เอาแต่ใจ ทำอะไรไม่เป็นสักอย่าง
  • เลี้ยงลูกอย่าใส่สาแหรกแขวนไว้ ให้รู้จักคุณค่าของการทำงาน รู้คุณค่าของเงิน รู้คุณค่าของความรู้ เพื่อนให้เขาเติบโตเอาตัวรอดในสังคมได้

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube