สุภาษิตคำพังเพยยกภูเขาออกจากอก ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยยกภูเขาออกจากอก

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ย. ยกภูเขาออกจากอก

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยยกภูเขาออกจากอก

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงภูเขาเหมือนปัญหาขนาดใหญ่ เมื่อเอาออกจากอก ออกจากตัวเองได้ ทำให้รู้สึกโล่งเป็นอย่างมาก จึงเปรียบว่ายกภูเขาออกจากอกได้นั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ โล่งอก หมดวิตกกังวล ปลดเปลื้องภาระที่หนักอกหนักใจให้หมดไปแล้ว

มักใช้กับปัญหาหรือเรื่องราวทุกข์ใจที่เกิดขึ้นนั้นได้ถูกแก้ไขได้แล้ว หรือเรื่องคอขาดบาดตายแต่รอดมาได้ หรือไม่ได้เกิดขึ้นจริงนั่นเอง ชีวิตไม่มีปัญหาอะไรแล้ว ไม่มีเรื่องหนักอก หนักใจอะไรอีกต่อไปแล้ว

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยยกภูเขาออกจากอก

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตยกภูเขาออกจากอก

  • พลอยเป็นกังวลกับการแสดงครั้งนี้มานานเป็นเวลาหลายเดือน แต่เมื่อการแสดงเสร็จสิ้นลง เธอก็รู้สึกโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอก
  • ปัญหาที่เกิดกับขีวิตของคนเรานั้น มักจะเกิดจากตัวเราเองที่สร้างปัญหาขึ้นมาเอง กิเลสของคนเรา ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น แล้วไม่ได้อย่างที่ต้องการก็ทำให้เป็นทุก หากเรียนรู้ที่จะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือมีอยู่ ก็จะทำให้ปัญหารบกวน จิตใจลดน้อยลง เหมือน ยกภูเขาออกจากอก โดยเฉพาะการปล่อยวางทุกอย่างให้เป็นไปตามแต่ที่ควรจะเป็น หากได้ทำอย่างดี ที่สุดแล้ว
  • พอลูกสาวเรียนจบ ฉันก็เหมือนยกภูเขาออกจากอกเลย ทีแรกก็กลัวจะส่งเขาเรียนได้ไม่ตลอดรอดฝั่ง
  • การผ่อนรถยนต์ทั้งๆ ที่ การเงินไม่พร้อม มักจะส่งผลให้มีปัญหาการเงินตามมา ทำให้เกิดความทุกข์ใจอย่างมาก ดังนั้น หากพบว่าตัวเองไม่พร้อมก็ต้องตัดใจขายทิ้ง หรือยุติการผอ่นรถ เพื่อตัดปัญหาซึ่งสามารถทำได้ ด้วยการตัดใจ ตัดความเสียดาย ไม่พร้อมก็อย่าไปใช้รถยนต์ ตัดปัญหานี้ออกไป ก็เหมือน ยกภูเขาออกจากอก เพราะการผ่อนรถยนต์จะมีระยะเวลายาวนาน หลายปี สร้างความทุกข์ใจหลายปี เป็นความทุกข์ทรมานไม่น้อย
  • พ่อพ้นขีดอันตรายแล้ว ผมก็เหมือนยกภูเขาออกจากอกเลย กลุ้มใจเรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อวาน ต้องขอบคุณคุณหมอจริงๆ ครับ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube