สุภาษิตคำพังเพยฝ่าคมหอกคมดาบ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยฝ่าคมหอกคมดาบ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ฝ. ฝ่าคมหอกคมดาบ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยฝ่าคมหอกคมดาบ

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงการที่กล้าผ่าน ฝ่าเข้าไป หรือออกมา ฝืนอยู่ในที่อันตราย ทนรับ ทนสู้ อุปสรรค และอันตรายนานาชนิด ทั้งหอก และมีดดาบ จนผ่านพ้นมาได้

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การเสี่ยงภัยในสงคราม หรือเสี่ยงอันตรายจากอาวุธนานาชนิด กล่าวคือ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องไปเผชิญเสี่ยงภัยอันตรายจากอาวุธ และอุปสรรคนานาชนิด หรือภัยในสงคราม แต่ก็เอาตัวรอดมาได้

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยฝ่าคมหอกคมดาบ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตฝ่าคมหอกคมดาบ

  • สมชายสู้ชีวิตฝ่าคมหอกคมดาบ โดยไม่กลัวอันตรายในอาชีพที่เสี่ยงภัยสูงอย่างนักผจญเพลิง เพื่อให้บ้านเมืองอยู่อย่างภาสุข เขายังบอกอีกว่าเขารักในอาชีพนี้
  • ผมเป็นชายชาติทหารจะขอยืนหยัดปกป้องประเทศชาติต่อให้ต้องฝ่าคมหอกคมดาบ อยู่ในดงกระสุนก็ไม่หวั่น
  • เมื่อก่อนปู่ก็เข้าร่วมในสงครามโลกต้องฝ่าคมหอกคมดาบอยู่หลายครั้งเหมือนกันนึกว่าจะไม่รอดกลับมาเสียแล้ว
  • ผมภูมิใจกับตำแหน่งที่ได้รับมากเพราะกว่าตำรวจปลายแถวอย่างผมจะก้าวมายืนที่จุดนี้ได้ ต้องฝ่าคมหอกคมดาบมานับไม่ถ้วน
  • ตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานอยู่ตลอดไป เขาได้เสียสละเพื่อชาติ ปกป้องบ้านเมือง ฝ่าคมหอกคมดาบในสงคราม จนได้เหรียญกล้าหาญเต็มอก

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements