สุภาษิตคำพังเพยเข้าพกเข้าห่อ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเข้าพกเข้าห่อ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ข. เข้าพกเข้าห่อ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเข้าพกเข้าห่อ

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงการนำเอาสิ่งของติดตัวไปด้วย หรือส่วนที่เก็บของเล็กๆ น้อยๆ ไว้กับตนเองที่ชายผ้าที่นุ่งห่ม ซึ่งคนในสมัยโบราณจะนิยมกันมาก ส่วนห่อนั้นเป็นที่เก็บสะสมของชิ้นเล็กชิ้นน้อยหลายๆ ชิ้นมาห่อรวมกัน หรือชิ้นเดียวที่มีขนาดย่อมๆ รวบรวมมาห่อไว้เป็นห่อๆ โดยจะมีห่อเดียว หรือหลายห่อก็ได้ และเก็บไว้ภายนอกร่างกาย นั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ เอาไว้เป็นของตนเอง, รู้จักเก็บไว้บ้าง, เก็บไว้ไม่สุรุ่ยสุร่าย

การเก็บเอาเงิน หรือทรัพย์สิ่งของเล็กๆ น้อยๆ สะสมไว้เป็นส่วนของตัว หรือรู้จักขยักไว้เก็บบ้าง คือ เป็นคนรู้จักเก็บไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย อุปมาเสมือนดั่งว่าเก็บเข้าพกเข้าห่อ ไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเข้าพกเข้าห่อ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเข้าพกเข้าห่อ

  • บางคนหากินกับความศรัทธาของชาวบ้านที่มาทำบุญ แล้วนำเงินของชาวบ้าน เอาผลประโยชน์ มาเข้าพกเข้าห่อ
  • หาเงินหาทองได้ก็รู้จัก เข้าพกเข้าห่อ เสียบ้าง วันหน้าจะได้ไม่ลำบาก
  • ถ้าคุณอยากให้ทุกคนเชื่อ คนต้องแสดงความบริสุทธิ์ให้ได้ ว่าคุณไม่เคยนำเงินที่ทุกคนร่วมใจกับบริจาคเก็บเข้าพกเข้าห่อ
  • ถ้านายบริสุทธิ์ใจว่าเงินบริจาคที่นายรวบรวมได้ไม่เคยเก็บ เข้าพกเข้าห่อ ก็ควรจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็น
  • ข้าราชการที่มีธรรมาภิบาลบริหารอย่างสุจริตยุติธรรม ไม่มีการกินตามน้ำ หรือรับเงินใต้โต๊ะ เงินทองก็จะไม่มีรั่วไหลไปเข้าพกเข้าห่อผู้ใดได้เลย

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements