สุภาษิตคำพังเพยกินน้ำไม่เผื่อแล้ง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยกินน้ำไม่เผื่อแล้ง
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ก. กินน้ำไม่เผื่อแล้ง

ความหมายของสุภาษิตกินน้ำไม่เผื่อแล้ง

ที่มาของสำนวนคือ มาจากเนื่องจากในสมัยโบราณนั้นในพื้นที่ที่ยังไม่มีเทคโนโลยีในการกักเก็บน้ำ การใช้น้ำจึงเป็นเรื่องระมัดระวังอย่างมาก ยามหน้าฝนตกเก็บน้ำ และต้องใช้อย่างประหยัด ไว้ใช้ยามหน้าแล้งย่างเข้ามา หากใช้จนหมด ไม่สำรองไว้จะทำให้หน้าแล้งไม่มีน้ำไว้ใช้ทั้งกิน ทั้งทางเกษตร จึงเป็นที่มาของสำนวนในสมัยก่อนนั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ มีอะไรใช้หมดทันทีไม่คิดถึงวันข้างหน้า หรือมีเงิน มีของก็ใช้ถลุงเสียจนหมด ไม่ห่วงอนาคตข้างหน้า เสมือนใช้น้ำจนหมดพอ พออยากจะใช้กลับไม่มี ไม่เหลือแล้ว สำนวนนี้สอนให้คนฉุกคิดในการดำเนินชีวิตไม่ให้ประมาท ยามมีให้เก็บบ้าง ไว้ฉุกเฉินยามหน้า ไม่ใช่ไปใช้จนหมด

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยกินน้ำไม่เผื่อแล้ง

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตกินน้ำไม่เผื่อแล้ง

  • ปัจจุบันคนไทยใช้น้ำมัน ใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟุ่มเฟือย แบบกินน้ำไม่เผื่อแล้ง มีก็ใช้ ไม่ช่วยกันประหยัด ไม่คิดว่าในอนาคตพลังงานเชื้อเพลิงในประเทศจะหมด ถึงเวลานั้นเราอาจจะต้องซื้อเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ใช้น้ำมันในราคาที่แพงขึ้นอีก
  • จอมได้รับค่าจ้างรายเดือนมา ก็ชักชวนเพื่อนไปเที่ยวกินเหล้าจนเสียเงินไปจำนวนมาก โดยไม่คิดเลยว่าเวลาที่เหลืออีกทั้งเดือนจะมีเงินเหลือพอใช้หรือไม่ แบบนี้กินน้ำไม่เผื่อแล้งชัดๆ
  • ถ้ายังมีความคิดที่ว่าเก็บเงินไว้ทำไม หามาได้ก็เอาใช้สิถึงจะถูก แบบนี้เหนื่อยแน่นอนในอนาคต เพราะเวลาการเงินมีปัญหาเมื่อหร่ จะเอาที่ไหนช้ เอาที่ไหนจ่าย นี่ยังไม่รวมถึงเรื่อง สุขภาพ และเรื่องหนี้สินที่ก่อไว้นะ
  • สมศักดิ์เป็นคนกินน้ำไม่เผื่อแล้งจริงๆ มีเงินก็เอาไปใช้เที่ยวเตร่ ให้ผู้หญิงหมด ไม่เหลือเก็บไว้เพื่อตนเองในวันข้างหน้าเลย
  • สังคมเรามีคนมากมายที่ไม่คิดเก็บเงินไว้สำรองฉุกเฉินเลย เข้าสำนวนที่ว่ากินน้ำไม่เผื่อแล้งในสมัยก่อนเลย กาลเวลาและยุคสมัยเปลี่ยนไป แต่นิสัยคนไม่เปลี่ยนไปเลย

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements