สุภาษิตคำพังเพยหมายมั่นปั้นมือ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยหมายมั่นปั้นมือ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ห. หมายมั่นปั้นมือ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยหมายมั่นปั้นมือ

ที่มาของสำนวน มาจากการมุ่งหมายอย่างแน่วแน่ หรือที่เราเรียกกันว่าหมายมั่น การปั้นมือหรือกำปั้นเป็นสัญลักษ์ของจิตใจที่แน่วแน่ ใจสู้ เข้มแข็ง และมั่นใจ

เป็นการการที่เรามุ่งหมายอย่างแน่วแน่ว่าจะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ หรือการตั้งปณิธานไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ได้ตามความประสงค์ ด้วยความสามารถของตัวเราเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ความมุ่งมั่นจะเอาหรือจะเป็นให้ได้

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยหมายมั่นปั้นมือ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตหมายมั่นปั้นมือ

  • การตั้งปณิธานหมายมั่นปั้นมือ หรือความมุ่งหมายในชีวิตเป็นสิ่งที่ดี เพราะมันจะทำให้เรามีแรงจูงใจไขว่คว้า และ เสาะแสวงหาให้ได้มาซึ่งความหวังที่เราได้ตั้งปณิธานไว้
  • แพมหมายมั่นปั้นมือที่จะก้าวสู่วงการแอร์โฮสเตสเป็นอย่างมาก เธอจึงทุ่มเทฝึกภาษาและบุคลิกภาพอย่างหนัก
  • สมชาย เขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติให้ได้ เขาจึงพยายามฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ทุกๆวัน เพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
  • เขาหมายมั่นปั้นมือที่จะทำให้ธุรกิจร้านอาหารไทยของเขา เป็นที่เลืองลือของชาวต่างชาติ จนสามารถไปขยายสาขาให้ต่างประเทศได้
  • รัฐบาลฯ หมายมั่นปั้นมือ รายได้ท่องเที่ยวปีนี้ โตขึ้น ตั้งเป้ารายได้สูงทะลุ 2 ล้านล้านบาท

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements