สุภาษิตคำพังเพยหมาหมู่ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยหมาหมู่

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ห. หมาหมู่

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยหมาหมู่

ที่มาของสำนวน เป็นพฤติกรรมของหมาที่ชอบอยู่กันเป็นฝูง ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษคือหมาป่า การมีฝูงย่อมมีจ่าฝูง ซึ่งอยู่รวมกันเป็นหมู่ และออกล่าสัตว์กันเป็นหมู่

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ กลุ่มคนที่กลุ้มรุมทําร้ายคนคนเดียว

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยหมาหมู่

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตหมาหมู่

  • เกิดเป็นลูกผู้ชายตัวจริงต้องไม่ใช่พวกหมาหมู่ สู้ด้วยตัวคนเดียว ยืนด้วยลำแข้งตัวเอง แพ้ไม่เป็นไร แต่ศักดิ์ศรีลูกผู้ชายมันสำคัญกว่า
  • เรามาสู้กันแบบลูกผู้ชายตวต่อตัวดีกว่า อย่ามัวแต่ทำพฤติกรรมเป็นพวกหมาหมู่อยู่เลย มันไม่สมศักดิ์ศรีหรอก
  • บางคนต้องการเป็นที่ยอมรับ การเป็นคนสำคัญหรือรู้สึกดีกว่าคนอื่นด้วยการทำให้คนอื่นดูแย่ หรือเกิดเหตุการณ์จิตวิทยาหมาหมู่การจับกลุ่มแบ่งแยกกันระหว่างการทำงานจนเกิดการถูกคุกคามในที่ทำงาน
  • ไอ้คนหมาหมู่พวกนี้ เอาเข้าจริงก็ไม่กล้าสู้กันตัวต่อตัวหรอก จะมีเรื่องกันทีก็ยกพวกไปรุมคนอื่น
  • นักเลงจริงๆ สมัยก่อน จะไม่ใช้วิธี หมาหมู่ รุมทำร้ายอีกฝ่าย แต่จะดวลหรือต่อสู้กันตัวต่อตัว ให้รู้แพ้ชนะกันไปเลย

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube