สุภาษิตคำพังเพยกบในกะลาครอบ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยกบในกะลาครอบ

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ก. กบในกะลาครอบ

ความหมายสุภาษิตคำพังเพยกบในกะลาครอบ

ที่มาของสำนวน เปรียบเหมือนกบตัวหนึ่งที่อยู่แต่ในกะลาแคบๆ ส่วนกะลาครอบเปรียบโดยกบไม่ได้เจอโลกภายนอกเลยว่าเป็นอย่างไร คิดเชื่อในสิ่งที่ตัวมันเองเห็น โดยไม่สนใจกบตัวอื่นถึงแม้จะบอกว่าโลกภายนอกนั้นดีกว่า

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ กล่าวถึงบุคคลคนที่มีความรู้หรือประสบการณ์น้อยมักนึกว่าตัวรู้มากกว่าคนอื่น เปรียบคนๆ หนึ่งที่ไม่รู้เท่ากับอีกคน แต่ยังยืนกรานในสิ่งที่ตนเชื่อทั้งๆ ที่โลกภายนอกนั้นไปต่อไหนถึงไหนแล้ว ตัวเองยังติดอยู่กับความคิดอัตตาของตนเอง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยกบในกะลาครอบ

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตกบในกะลาครอบ

  • ดูนายสิ โลกเขาไปต่อไหนถึงไหนแล้ว ยังยึดติดกับความคิดเดิมๆ ที่ไม่มีอะไรดีขึ้น นายนี่มันกบในกะลาครอบจริงๆ
  • กบในกะลาก็คือกบในกะลาอยู่วันยังค่ำ ถ้าออกจากกะลาได้เมื่อไหร่จะได้เห็นสิ่งดีๆ เอง หมดคำจะพูดแล้ว
  • ถ้ายังทำตัวกบในกะลาครอบแบบนี้ ชีวิตไม่ดีขึ้นแน่ๆ
  • สิ่งที่คิดคุณอาจจะถูกนะ แต่คุณต้องฟังคนอื่นบ้าง ไม่ใช่ทำตัวแบบกบในกะลาครอบแบบนี้ คุณจะได้เห็นทัศคติใหม่ๆ มองแบบกว้างๆ
  • บุคคลที่มีความคิดแบบกบในกะลาครอบ ไม่มีวันพัฒนาตนเอง

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube