สุภาษิตคำพังเพยปลูกเรือนคร่อมตอ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยปลูกเรือนคร่อมตอ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ป. ปลูกเรือนคร่อมตอ

ความหมายของสุภาษิตปลูกเรือนคร่อมตอ

ที่มาของสำนวน มาจากนิทานพื้นบ้านไทยโบราณเรื่องขุนช้างขุนแผน โดยตอในที่นี้คือ ตอของสิ่งปลูกสร้าง ที่ในอดีตจากขุนช้างที่ปลูกบ้านคร่อมเรือนเก่าของขุนแผน สื่อไปในทางที่ว่าขุนช้างได้ก้าวล่วงสิทธิ์ของขุนแผน

ตอไม้ ในสมัยโบราณเชื่อกันว่า ห้ามปลูกเรือนคร่อมต่อ เพราะเชื่อว่าตอไม้มีผีสางนางไม้อาศัยอยู่ เมื่อเราไปทำการบุกรุกสถานที่ของพวกเขา โดยการปลูกบ้านคร่อมไว้ จะทำให้เกิดความเดือดร้อนในภายหลังได้

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การกระทําสิ่งซึ่งล่วงลํ้า ก้าวก่าย หรือทับสิทธิของผู้อื่น จะโดยรู้เท่าถึงการณ์หรือไม่ก็ตาม

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยปลูกเรือนคร่อมตอ

Advertisements


 

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตปลูกเรือนคร่อมตอ

  • เธอแอบหยิบโทรศัพท์ของเขามามารับโดยพละการ ก็เหมือนปลูกเรือนคร่อมตออยู่นะ ถ้าเขารู้เรื่องขึ้นมาเมื่อไหร่จะมีปัญหากันเปล่าๆ
  • การที่ลุงดำไปจอดรถขวางหน้าบ้านของป้าแต๋ว ก็หมือนกับการการปลูกเรือนคร่อมตอ อาจจะส่งผลให้มีปัญหาบาดหมางกับป้าแต๋วได้
  • การที่คุณไปจอดรถขวางหน้าบ้านของคนอื่นก็เหมือนการปลูกเรือนคร่อมตอ ระวังจะมีปัญหาบาดหมางกับเพื่อนบ้านนะ
  • การที่ขุนช้างแย่งนางวันทองไปจากขุนแผนก็เปรียบเสมือนการปลูกเรือนคร่อมตอ
  • สํานวนนี้คนโบราณมักจะใช้กล่าวเตือนในเรื่องการปลูกบ้าน ปลูกสิ่งก่อสร้าง ต้องระวังอย่าปลูกเรือนคร่อมตอ ในที่นี้อาจจะเป็นต่อไม้หรือต่อเสาที่อยู่ในพื้นที่ เพราะอาจจะเป็นการลบหลู่ไม่เคารพผู้อื่น

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements