สุภาษิตคำพังเพยฝนตกขี้หมูไหล ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยฝนตกขี้หมูไหล

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ฝ. ฝนตกขี้หมูไหล

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยฝนตกขี้หมูไหล

ที่มาของสำนวน การผสมของขี้หมู และน้ำนี้เองที่ทำให้ขี้หมูถูกพัดพาไปตามที่ใดที่หนึ่งที่ท่านถือว่ามีแต่จะนำความสกปรก และความเหม็นกระจายออกไปเปรอะเปื้อนที่ไม่ควรจะเปรอะเปื้อน ท่านจึงเพิ่มความหมายของคำว่า “ฝนตกขี้หมูไหล” ขึ้นมาอีกคำหนึ่งคือคำว่า “คนจัญไรมาพบกัน” ทำให้ความเน่าเหม็นสกปรกแพร่ไปทั่ว

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ พลอยเหลวไหลเกเรไปกับเขาด้วย หรือการทำตัวแย่ๆ คล้อยตามไปด้วยกัน มักใช้เข้าคู่กับ คนจัญไรมาพบกัน ว่า ฝนตกขี้หมูไหล คนจัญไรมาพบกัน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยฝนตกขี้หมูไหล

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตฝนตกขี้หมูไหล

  • ฝนตกขี้หมูไหลแท้ๆ ตั้งแต่สองคนนี้ได้มาเจอกันก็ชวนกันไปมั่วสุมเสพยาเสพติดไม่เว้นวัน คนดีๆ ไม่คบกัน คนจัญไรก็คบกันนี่แหละ
  • และในเวลาเดียวกันนี้ ก็ดูเหมือนว่าในบ้านเมืองของเราก็มีคนประเภทที่เรียกว่า “พวกคนจัญไร” ก็เกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนกัน และคนพวกนี้ก็รวมตัวกันขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กระทำกรรมต่างๆ ให้เห็นตามภาษาโบราณของไทยเดิมคือคำว่าเมื่อ “ฝนตกขี้หมูไหล คนจัญไรมาพบกัน” คือทำอะไรที่มันดีงาม และเป็นมงคลไม่ได้นอกจากทำแต่เรื่องอัปรีย์จัญไรกันทั้งสิ้น
  • ฝนตกขี้หมูไหลจริงๆ คนคู่นี้ ทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องชวนกันไปเหลวไหลเมาหัวราน้ำทุกวัน ไม่เป็นอันทำงาน
  • ฝนตกขี้หมูไหล โบราณท่านนิยมใช้เปรียบเทียบว่า เมื่อคนสองคนหรือมากกว่ามาอยู่ร่วมกัน แทนที่จะช่วยกันทำงานทำการให้ลุล่วง กลับพากันเหลวไหลจนไม่ได้การได้งาน พากันชวนคุย เที่ยวเตร่ หรือชักชวนกันออกนอกลู่นอกทาง ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรเลย
  • นักการเมืองไม่ดีเหมือนขี้หมู ยิ่งขี้หมูไหลมารวมกับน้ำฝนแล้ว แล้วรวมอำนาจ สมคบคิดการใหญ่ บ้านเมืองก็จะเละเทะ เต็มไปด้วยกองขี้หมู ก้อนทอง ก้อนหิน อย่าไหลตาม เดี๋ยวจะเลอะขี้หมู สกปรกตามกันไป

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube