สุภาษิตคำพังเพยตัวจักรใหญ่ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยตัวจักรใหญ่
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ต. ตัวจักรใหญ่

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยตัวจักรใหญ่

ที่มาของสำนวน เปรียบถึงความสำคัญของตัวจักรใหญ่เป็นตัวจักรที่สำคัญที่สุด เป็นต้นกำเนิดการทำงานของตัวจักรอื่นๆ ถ้าตัวจักรใหญ่ทำงาน ตัวจักรตัวอื่นๆก็จะทำงานตามไปด้วย หรือ ตัวจักรใหญ่จะไม่ทำงาน หรือหยุดการทำงาน ตัวจักรตัวอื่นๆก็จะไม่ทำงาน และหยุดการทำงานไปด้วย

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คือ บุคคลซึ่งเป็นสมองหรือเป็นหัวหน้าในการดําเนินกิจการ กล่าวคือ บุคคลซึ่งเป็นสมอง เป็นหัวหน้าใหญ่  ตัวการใหญ่ และเป็นคนคอยสั่งการ

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยตัวจักรใหญ่

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตตัวจักรใหญ่

  • กองกำลังติดอาวุธ หลายที่มีรัสเซียเป็นตัวจักรใหญ่ ถ้ารัสเซีย หยุดการเคลื่อนไหว ส่งท่อน้ำเลี้ยงไปให้พวกนี้ พวกนี้ก็จะหยุดการเคลื่อนไหวทันที
  • คุณสุกิจเป็นตัวจักรใหญ่ในการระดมทุนผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างองค์พระ ถวายวัดที่ขาดแคลนในครั้งนี้ ถ้าไม่มีเขางานนี้คงไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้
  • ทุกกิจการต้องมีหัวหน้าที่เป็นตัวจักรใหญ่ขับเคลื่อนอยู่เสมอ บริษัทจะดี จะแย่ก็อยู่ที่หัวหน้านี่แหละว่าจะบริหารงานแบบไหน
  • เขาเป็นตัวจักรใหญ่ในการจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการใหม่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
  • แม่ทัพเป็นตัวจักรใหญ่ของกองทัพภาค การสั่งการ ต้องเด็ดขาด รวดเร็ว กล้าตัดสินใจ อ่อนได้ แข็งได้ และต้องเป็นผู้นำสูง

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements