สุภาษิตคำพังเพยหัวล้านได้หวี ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยหัวล้านได้หวี
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ห. หัวล้านได้หวี

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยหัวล้านได้หวี

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงผู้ที่ได้ของที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสำหรับตน ดั่งหัวล้านแต่กลับได้หวี ซึ่งไม่รู้จะเอาหวีอะไร

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การได้สิ่งของ ที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองเลย เหมือนหัวล้านได้หวี เส้นผมก็ไม่มีได้หวีมาก็ไม่รู้จะใช้ประโยชน์อย่างไร ของที่ได้มานั้น บางทีหรือบางคนก็ให้มา โดยลืมคิดไปว่าผู้รับไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

สำนวนสุภาษิตนี้เหมือนกับ ตาบอดได้แว่น, ยื่นแก้วให้วานร เป็นต้น

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยหัวล้านได้หวี

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตหัวล้านได้หวี

  • ในนิทาน ไม่มีใคร ไม่มีฝ่ายใด ได้สมใจทุกอย่าง ตาบอดได้แว่น นิ้วด้วนได้แหวน หัวล้านได้หวี แต่ในเรื่องจริง คนมีสติปัญญา ถ้ารู้จักพูดจาผ่อนปรนแลกเปลี่ยน ก็สมประโยชน์กันได้
  • ลุงโกร่งเป็นผู้สูงอายุของหมู่บ้าน ได้รับแจกกางเกงยีนส์วัยรุ่นจากการจับรางวัลทางโทรทัศน์ ซึ่งกางเกงยีนส์นั้นลุงโกร่งไม่เคยใส่มาก่อน ใส่ไม่เป็น แถมยังเป็นของวัยรุ่นเสียอีก
  • เมื่อได้รับสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเอง ก็เหมือน หัวล้านได้หวี ได้ของมาแล้วก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ กรณีนี้ก็ควรมอบของสิ่งนั้นให้กับผู้ที่สมควรจะได้รับ แต่ถ้าหากว่า สิ่งที่ได้รับนั้นเป็นสิ่งของที่มีประโยชน์ แต่ตัวเองยังไม่มีความรู้ที่จะใช้มัน ก็ควรศึกษาหาวิธีใช้ประโยชน์หรือวิธีใช้งาน
  • ป้าเมี้ยนเป็นชาวนา หากินตามวิถีเกษตรกร วันหนึ่งมีคนกรุงเทพมาทำรายการเกี่ยวกับการทำนา ก่อนกลับได้มอบหนังสือการทำขนมเค้กไว้ให้เป็นที่ระลึก ป้าเมี้ยนก็ได้แต่เกาหัว อย่าว่าแต่ทำเลย หนาตาขนมเค้กแกก็ยังไม่รู้จัก แบบนี้โราณท่านว่าไว้ หัวล้านได้หวีชัดๆ
  • คนสมัยนี้ชอบซื้อสิ่งที่ไม่อยากได้ เพียงเพื่อจะมาอวดคนอื่น ดั่งหัวล้านได้หวี สุดท้ายก็เป็นหนี้มากมาย แต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับของสิ่งนั้นเลย

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements