สุภาษิตคำพังเพยเงื้อง่าราคาแพง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเงื้อง่าราคาแพง
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ง. เงื้อง่าราคาแพง

ความหมายของสุภาษิตเงื้อง่าราคาแพง

ที่มาของสำนวน มาจากในสมัยก่อนมีกฎหมายเรื่องการทะเลาะวิวาท คือหากเงื้อหมัดจะโดนปรับห้าสิบสตางค์ หากเงื้อหมัดบ่อยๆ ก็จะยิ่งโดนปรับหลายครั้ง แต่หากต่อยไปทีเดียว ก็จะโดนปรับหนึ่งบาท ครั้งเดียวไปเลย

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ จะทําอะไรก็ไม่กล้าตัดสินใจทําลงไป ดีแต่ทําท่าหรือวางท่าว่าจะทําเท่านั้น มีความหมายเหมือนกับคำว่า “จดๆ จ้องๆ”

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเงื้อง่าราคาแพง

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเงื้อง่าราคาแพง

  • จะทำอะไรก็รีบทำอย่ามัวแต่เงื้อง่าราคาแพงไม่ตัดสินใจเสียที แบบนี้จะไปทันคนอื่นเขาได้อย่างไร โอกาสไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะ
  • เงื้อง่าราคาแพงเพราะการทำงานของรัฐบาลฯ ปัญหาภัยแล้งได้ขยายวงออกไปอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบกับประชาชนในหลายจังหวัด กระทบเป็นลูกโซ่มายังระบบเศรษฐกิจของไทยซึ่งเป็นประเทศกสิกรรมเป็นหลัก
  • ครูใหญ่ ชอบเงื้อง่าราคาแพง ที่จะจับเด็กที่หนีเรียนมาทำโทษ เพราะครูใหญ่ได้แค่ขู่เด็กนักเรียนไม่ลงมือทำจริงๆ
  • สมชายเรียนจบช่างยนต์มาอยากจะลงทุนเปิดร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ แต่ก็ไม่เห็นทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักที ดีแต่พูดไปอย่างนั้นอย่างนี้ แบบนี้แหละที่เรียกว่าเงื้อง่าราคาแพง
  • ประยุทธไม่เคยที่จะประสบความสำเร็จในการทำงาน เนื่องจากจะทำอะไรก็ไม่กล้าตัดสินใจ มัวแต่เงื้อง่าราคาแพง

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements