สุภาษิตคำพังเพยลิ้นกระดาษทราย น้ำลายเชลแล็ก ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยลิ้นกระดาษทราย น้ำลายเชลแล็ก
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ล. ลิ้นกระดาษทราย น้ำลายเชลแล็ก

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยลิ้นกระดาษทราย น้ำลายเชลแล็ก

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงลิ้น หรือคำพูดประดุจดังกระดาษทราย และมีน้ำลาย หรือถ้อยคำทีใช้ประดุจดังเชลแล็ก เปรียบลิ้นดังคำพูด ที่ขัดจนเนียนไม่พอ ยังขอเคลือบด้วยน้ำลายอีกที

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การประจบประแจง สอพลอเต็มตัว ทำให้คนที่ถูกเยินยอปลื้มจนไม่รู้ความจริง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยลิ้นกระดาษทราย น้ำลายเชลแล็ก

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตลิ้นกระดาษทราย น้ำลายเชลแล็ก

  • อย่าไปยุ่งกับเขาเลย คนเป็นคนลิ้นกระดาษทราย น้ำลายเชลแล็ก ไม่มีความจริงใจ ถ้าเธอคิดอยากจะคบคนแบบนี้จริงๆ จะมีแต่ความเสียใจแน่นอน
  • ที่เขาเจริญก้าวหน้าได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ขนาดนี้ ไม่ใช่เพราะเก่งหรือมีความสามารถ แต่เป็นเพราะลิ้นกระดาษทราย น้ำลายเชลแล็กล้วนๆ
  • พวกที่ตั้งใจทำงานอย่างจริงจังไม่ค่อยจะก้าวหน้า สู้พวกลิ้นกระดาษทราย น้ำลายเชลแล็กไม่ได้ พวกนี้ก้าวหน้าดีกว่า วันๆ ก็ไม่ค่อยจะทำอะไรคอยแต่ประจบเจ้านายจะเจริญก้าวหน้ากว่า
  • ผมเกลียดพวกลิ้นกระดาษทราย น้ำลายเชลแล็กเสียจริงๆ พยายามประจบประแจงเจ้านายเพื่อจะได้เลื่อนตำแหน่ง แต่ไม่มีผลงานให้เห็น
  • อย่าเป็นคนลิ้นกระดาษทราย น้ำลายเชลแล็ก นอกจากจะไม่มีความจริงใจแล้ว คนอื่นก็ไม่จริงใจกับเรา เช่นกัน คนเราเขาดูออกว่าใครเป็นคนแบบไหน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements