สุภาษิตคำพังเพยศิษย์คิดล้างครู ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยศิษย์คิดล้างครู
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ศ. ศิษย์คิดล้างครู

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยศิษย์คิดล้างครู

ที่มาของสำนวน ลูกศิษย์ที่คิดไม่ดีต่อครูบาอาจารย์ และกระทำตนเป็นปรปักษ์ ต่อต้าน หรือ ทำลายล้างครูบาอาจารย์ มิใช่แต่เพียงว่าคิดไม่ดีต่อครูบาอาจารย์ หรือกระทำตนเป็นปรปักษ์ ต่อต้าน ทำลายล้างครูบาอาจารย์เท่านั้น การละเมิดคำสั่งสอน หรือบิดเบือนคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ การกระทำเยี่ยงนี้เราก็เรียกกันว่าศิษย์คิดล้างครู

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ศิษย์เนรคุณ ศิษย์ที่คิดไม่ดีต่อครูบาอาจารย์ จ้องแต่จะทำลายล้างครูบาอาจารย์ และมีการกระทำต่างๆ ที่ส่อไปในทางเป็นปรปักษ์ ต่อต้าน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยศิษย์คิดล้างครู

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตสุภาษิตศิษย์คิดล้างครู

  • คำว่าศิษย์คิดล้างครู ไม่ได้หมายถึงลูกศิษย์ที่เก่งกว่าครูนะครับน้องๆหนูๆ ศิษย์ที่เก่งนั้นเป็นสุดยอดความปรารถณาของครูทุกคน แต่ว่าเมื่อเก่งแล้วต้องไม่เหยียดหยาม เนรคุณหรือข่มเหงคนที่เป็นครูของตน แต่ในทางตรงกันข้าม ควรที่จะให้ความเคารพ นับถือ บูชา ครูผู้ให้ความรู้แก่ตน
  • วัดในพุทธศาสนาวัดหนึ่งในประเทศไทย ที่เจ้าอาวาสอวดอุตริมนุษยธรรมว่าตนเองมีความสามารถถอดกายทิพย์ไปถวายข้าวพระพุทธเจ้าได้ และ ยังได้สั่งสอนประชาชนว่าทำบุญด้วยเงินทองมากๆ ก็จะได้บุญมากๆตามจำนวนเงินไปด้วย ถ้าทำบุญด้วยเงินน้อยๆก็จะได้บุญน้อย ซึ่งเป็นการบิดเบือนคำสอนในพระพุทธศาสนา อย่างนี้แหละครับที่เราเรียกว่าศิษย์คิดล้างครู
  • อาจารย์ได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกทอดถอนใจว่า สู้อุตส่าห์สั่งสอนมา ก็หวังว่าจะให้เป็นตัวแทนแนะนำความรู้นี้ต่อไป ไม่ได้หวังให้ไปแข่งดีกับใครเลย แต่นี่จะมาท้าแข่งกับครูเสียเอง กลายเป็นศิษย์คิดล้างครูเสียแล้ว และตอนนี้ตัวอาจารย์เองก็แก่มากแล้ว คงสู้ศิษย์อกตัญญูคนนี้ไม่ไหว เพราะการประลองฝีมือ จะต้องใช้กำลังมาก คนหนุ่มย่อมได้เปรียบคนแก่ และการที่ศิษย์กับอาจารย์จะมาต่อสู้กันเอง ก็เป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างยิ่ง ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกเสียใจ ที่ศิษย์กลายเป็นคนอกตัญญู
  • อันวิชาความรู้ ครูถ่ายทอดให้รู้รอดปลอดภัย ในทุกที่ดำรงตนสร้างตนเพื่อคนดี ประหนึ่งที่ความรู้ ครูให้มาเมื่อเจ้ามีวิชาความสามารถ เรืองอำนาจสูงชาติวาสนา อย่าเหลิงลอยระรานผลาญประชา จะเป็นตราชั่วติดตนไปจนตาย จงอย่าคิดชนะครูผู้ที่ให้คอยห่วงใย ห่วงเฝ้าเจ้าทั้งหลายยอมอุทิศ ชีพแท้ แม้มลายจงอย่ากลายเป็นศิษย์คิดล้างครู
  • ศิษย์ที่คิดล้างครูนั้นย่อมมีแต่ความวิบัติ เหมือนชายหนุ่มกับอาจารย์ผู้มากด้วยเมตตา ผลสุดท้ายชายหนุ่มก็ได้รับผลร้ายที่เกิดจากการกระทำของตนเอง

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements