นิทานอีสป เรื่อง “ราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่ป่วย” ไทย-Eng

นิทานอีสปราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่ป่วย ไทย-Eng
X
Advertisements

“ราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่ป่วย” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงความกล้าหาญในการใช้ชีวิต แม้จะถึงจุดต่ำสุดก็ตาม การไม่ย่อท้อต่อสิ่งใด และเชื่อมั่นในพลังของตนเอง

นิทานอีสปเรื่องราชสีผู้ยิ่งใหญ่ห์ป่วย

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่ปกครองอาณาจักรสัตว์ มันเป็นที่เกรงขามและเคารพของสรรพสัตว์ อย่างไรก็ตาม วันหนึ่ง ราชสีห์ป่วยหนักและอ่อนแอลง ข่าวราชสีห์ป่วยแพร่สะพัดไปทั่วอาณาจักร และสัตว์อื่นๆ ก็เห็นโอกาสที่จะปลดปล่อยตัวเองจากการปกครองของมัน

Once upon a time, there was a mighty lion who ruled over the animal kingdom. He was feared and respected by all creatures. However, one day, the lion fell gravely ill and became weak and feeble. News of the sick lion spread throughout the kingdom, and the other animals saw an opportunity to free themselves from his rule.

สัตว์ทั้งหลายรวมตัวกันและตัดสินใจว่าถึงเวลาเผชิญหน้ากับราชสีห์ที่ป่วยแล้ว พวกมันเข้าหาเขาด้วยความมั่นใจ พร้อมที่จะแสดงอำนาจเหนือกว่าและเรียกร้องอิสรภาพของตน แต่เมื่อพวกเขาล้อมราชสีห์ไว้ พวกเขาสังเกตเห็นสภาพที่ไร้อำนาจของมันและตระหนักว่าตอนนี้ราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่ของพวกมันหมดหนทางแล้ว

The animals gathered and decided that it was time to confront the sick lion. They approached him with confidence, ready to assert their dominance and claim their freedom. But as they surrounded the lion, they noticed his helpless state and realized that their once mighty king was now powerless.

แทนที่จะโจมตีสิงโต สัตว์เหล่านั้นกลับเยาะเย้ยและเย้ยหยันมัน พวกมันเยาะเย้ยความอ่อนแอของมันและเตือนให้เขานึกถึงความกลัวที่ราชสีห์ปลูกฝังให้กับพวกมัน สิงโตแม้จะป่วยและอ่อนแอ แต่ก็รวบรวมพละกำลังเพื่อตอบโต้ โดยกล่าวว่า “ตอนนี้พวกเจ้าอาจจะหัวเราะและเยาะเย้ยข้า แต่จำไว้ ข้ายังเป็นราชสีห์ และแม้ในสภาพที่อ่อนแอที่สุดของข้า ข้าก็ยังน่าเกรงขามกว่าพวกเจ้าทุกตัว”

Instead of attacking the lion, the animals began to mock and taunt him. They ridiculed his weakness and reminded him of the fear he had instilled in them. The lion, although sick and frail, mustered the strength to respond, saying, “You may laugh and jeer at me now, but remember, I am still a lion. And even in my weakest state, I am more formidable than any of you.”

เมื่อได้ยินคำกล่าวของราชสีห์ พวกสัตว์ต่างตกใจกลัวและเสียใจ พวกมันตระหนักว่าการดูแคลนราชสีห์ต่ำไป แม้ในขณะที่มันป่วย เป็นความผิดพลาดร้ายแรง พวกมันถอยกลับ ปล่อยให้สิงโตพักฟื้นอย่างสันโดษ

Upon hearing the lion’s words, the animals were struck with fear and regret. They realized that underestimating the lion, even in his sickness, was a grave mistake. They retreated, leaving the lion to recover in solitude.

นิทานอีสปราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่ป่วย

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

  • การเคารพผู้มีอำนาจ เนื้อเรื่องเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเคารพผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ ราชสีห์ในฐานะราชาแห่งอาณาจักรสัตว์ได้รับความเคารพจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มันสอนให้เรายอมรับและให้เกียรติผู้มีอำนาจในชีวิตของเรา
  • อันตรายของการประเมินผู้อื่นต่ำ สัตว์เหล่านี้ประเมินพลังของราชสีห์ต่ำเกินไปและประเมินผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำต่ำเกินไป พวกมันเยาะเย้ยและเยาะเย้ยราชสีห์ที่ป่วยอย่างรวดเร็ว โดยไม่รู้จักความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นโดยธรรมชาติของมัน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าประเมินคนอื่นต่ำเกินไป เพราะรูปลักษณ์ภายนอกสามารถหลอกลวงได้
  • ความกล้าหาญในความทุกข์ยาก แม้จะป่วย แต่ราชสีห์ก็แสดงความกล้าหาญและกล้าหาญด้วยการยืนหยัดต่อสัตว์ที่เยาะเย้ย คำพูดของราชสีห์ทำให้พวกมันนึกถึงธรรมชาติและพลังที่แท้จริงของราชสีห์ เรื่องราวนี้สอนเราถึงความสำคัญของการเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากด้วยความกล้าหาญและความยืดหยุ่น แม้ในช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดของเรา
  • ความสำคัญของชื่อเสียง ราชสีห์ได้รับชื่อเสียงในฐานะผู้ปกครองที่น่าเกรงขาม และชื่อเสียงของมันเพียงอย่างเดียวก็สร้างความกลัวในใจของสัตว์อื่นๆ เรื่องราวเน้นความสำคัญของการรักษาชื่อเสียงที่ดีและผลที่ตามมาของการทำลายชื่อเสียงผ่านการเยาะเย้ยและการดูหมิ่น

  • Respect for authority: The story emphasizes the importance of respecting those in positions of power and authority. The lion, as the king of the animal kingdom, commanded respect from the other creatures. It teaches us to acknowledge and honor the authority figures in our lives.
  • The dangers of underestimation: The animals underestimated the lion’s power and underestimated the potential consequences of their actions. They were quick to mock and taunt the sick lion, failing to recognize his innate strength and resilience. The story teaches us to avoid underestimating others, as appearances can be deceiving.
  • Bravery in adversity: Despite his sickness, the lion displayed bravery and courage by standing up to the mocking animals. His words reminded them of his true nature and power. The story teaches us the importance of facing adversity with bravery and resilience, even in our weakest moments.
  • The importance of reputation: The lion had earned a reputation as a fearsome ruler, and his reputation alone struck fear in the hearts of the other animals. The story highlights the significance of maintaining a good reputation and the consequences of damaging one’s reputation through mockery and disrespect.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราเกี่ยวกับความเคารพ อันตรายของการดูถูกดูแคลน ความกล้าหาญในความทุกข์ยาก และความสำคัญของชื่อเสียง มันเตือนเราให้ระวังการกระทำและคำพูดของเรา เคารพผู้มีอำนาจ และอย่าประเมินศักยภาพความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของผู้อื่นต่ำเกินไป แม้ในช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดของพวกเขา

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements