สุภาษิตคำพังเพยปากปราศรัย ใจเชือดคอ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยปากปราศรัย ใจเชือดคอ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ป. ปากปราศรัย ใจเชือดคอ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยปากปราศรัย ใจเชือดคอ

ที่มาของสำนวนนี้ เปรียบเปรยจากการที่คนบางคนที่มีนิสัย ปากปราศัยนั้นพูดจาหวานหูดูไพเราะ ทำให้เรารู้สึกเคลิบเคลิ้มว่าเขาเป็นคนดีอะไรอย่างนี้ น่ารักพูดจาดีน่าเชื่อถือ แต่ว่าใจเชือดคอพร้อมจะทำร้าย ความจริงในใจนั้นคิดไม่ดี อิจฉาริษยา ฯลฯ เป็นบุคคลที่มีจิตใจไม่บริสุทธิ์

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนที่ไม่มีความจริงใจกับใคร ปากว่าอีกอย่างแต่ในใจคิดอีกอย่างตรงข้ามกัน ในทางที่ไม่ดีใช้วาจาที่เปล่งออกมาดูดี มีเหตุผล น่าฟัง แต่ว่าความจริงแล้วคิดตรงข้ามกับที่พูดคือ เป็นคนที่คิดร้าย พร้อมที่จะแทงข้างหลัง หรือแสวงหาผลประโยชน์ หรือทำร้ายได้ทุกเมื่อ

นิยมใช้กับคนที่มักพูดจาอ่อนหวาน มีความน่าเชื่อถือ พูดจามีหลักการณ์ แต่ในใจนิยมใช้กับคนที่มักพูดจาอ่อนหวาน มีความน่าเชื่อถือ พูดจามีหลักการณ์ แต่ในใจจริงแล้วมีแต่ความคิดที่ไม่ดี หวังร้าย หรือมีความคิดจ้องจะหาผลประโยชน์อยู่ตลอดเวลา คนเช่นนี้โบราณท่านเตือนนักเตือนหนาให้ระมัดระวัง อย่าไปหลงคารมณ์เป็นอันขาดจริงแล้วมีแต่ความคิดที่ไม่ดี หวังร้าย หรือมีความคิดจ้องจะหาผลประโยชน์อยู่ตลอดเวลา คนเช่นนี้โบราณท่านเตือนนักเตือนหนาให้ระมัดระวัง อย่าไปหลงคารมณ์เป็นอันขาด

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยปากปราศรัย ใจเชือดคอ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตปากปราศรัย ใจเชือดคอ

  • บุคคลที่มีจิตใจไม่บริสุทธิ์ต่อผู้อื่นมีแต่ความคิดอิจฉาริษยา มุ่งร้ายผู้อื่นตลอดเวลา ตรงกับสุภาษิตภาคกลางปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ คนที่พูดอะไรโดยขาดความจริงใจ เขาเรียกว่าเสแสร้ง ดัดจริต คนที่พูดดีแต่จิตใจเลวทราม เขาเรียกว่าเป็นพวก ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ มือถือสากปากถือศีล
  • ในสังคมที่ใส่หน้ากากเข้าหากัน แก่งแย่งแข่งขันกันแบบนี้ หาความจริงใจยากมีแต่พวกปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ คุณอย่าเชื่อในคำที่เขาพูดกันมาก
  • คนบางคนที่ชอบโกหกนั้น ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคออย่าเชื่อลมลวงเป็นเด็ดขาด สุดท้ายคนเดือดร้อนจะเป็นเราเองนี่แหละ
  • ฉันเข็ดแล้วกับวงการมายา มีแต่พวกปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ ต่อหน้าก็เหมือนดี และลับหลังกลับวางแผนทำลายชื่อเสียงฉันตลอดเวลา
  • เวลาพูดก็พูดแสดงความปรารถนาดี ทำให้ผู้ฟังตายใจหลงเชื่อว่าจริง แต่ภายในใจนั้นมุ่งร้าย หรือมุ่งทำลาย มีประโยคตัวอย่าง “คนที่ปากร้ายใจดีไม่น่ากลัวหรอก แต่พวกปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอนี่ซิน่ากลัวที่สุด”

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements