สุภาษิตคำพังเพยหัวแก้วหัวแหวน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยหัวแก้วหัวแหวน

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ห. หัวแก้วหัวแหวน

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยหัวแก้วหัวแหวน

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยสิ่งที่ใส่ประดับเข้าไปเป็นยอดของแหวนนั้น ส่วนมากมักจะเป็นเพชร หรือพลอยที่สวยงาม และมีค่ามีราคาแพงมากๆ มันจึงเป็นที่รักที่ชอบที่หวงแหนของเรา

สิ่งที่ประดับไว้บนหัวแหวนส่วนมากมักจะเป็นอัญมณีที่มีค่ามาก หรือเพชร พลอย เราจึงรัก และ ทะนุถนอมคอยดูแลมันอยู่ตลอดเวลา แทบจะไม่ให้คลาดสายตา ดังนั้นสิ่งใด หรือบุคคลใดที่เรารักใคร่ และห่วงใยมากๆ จึงประดุจดั่งว่าสิ่งนั้น หรือบุคคลผู้นั้นก็เสมือนดั่งว่าเป็น “หัวแก้วหัวแหวน”

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ สิ่งเป็นที่รักใคร่เอ็นดูมาก เป็นที่โปรดปรานมาก มักใช้กับคนที่เรารักใคร่เอ็นดู และโปรดปรานมากๆ ว่าเปรียบเสมือนดั่งเป็นหัวแก้วหัวแหวนของเรา

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยหัวแก้วหัวแหวน

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตหัวแก้วหัวแหวน

  • พ่อหมอกระต่ายใจสลาย สูญเสียลูกสาวหัวแก้วหัวแหวน ไม่เคียดแค้นตำรวจซิ่งบิ๊กไก์ชนลูกข้ามทางม้าลายเสียชีวิต แต่เสียใจมาก ไม่รู้เราจะอยู่กันอย่างไร
  • อาทิตย์นั้นเป็นลูกศิษย์หัวแก้วหัวแหวน ของคุณครูเพลง ครูศิลปะศิลปินแห่งชาติ
  • ลูกของเราได้ลืมตาดูโลก ธิดาตัวน้อยเปรียบเสมือนหัวแก้วหัวแหวนของเราทั้งคู่ เราจะรักและเลี้ยงดูลูกของเราให้ดีที่สุด
  • สิ่งที่เป็นหัวแก้วหัวแหวนของเรา ต้องดูแลรักษา ทะนุถนอมให้ดีที่สุด เพราะมันเป็นสิ่งมีค่าเทียบเท่าชีวิตของเรา
  • เปรียบสิ่งสำคัญคือหัวแก้วหัวแหวนของเรา เป็นสิ่งนำทางชีวิต เช่น เป้าหมายชีวิต หรือบุคคลที่เรารักมากที่สุด

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube